Subject description - BD6B16ISP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BD6B16ISP Business Process Management
Roles:PV Extent of teaching:14KP+6KS
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:5
Tutors:  Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotation:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou procesního řízení. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu, rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti. Zvláštní důraz je kladen na evidenci a řízení rizik. V rámci praktické části si studenti postupně projdou a procvičí fázi sběru informací o zákazníkovi, fázi popisu chování zákazníka v notaci BPMN a fázi implementace vybraných procesů v konkrétním nástroji. Práce je založena na týmové spolupráci a aktivní komunikaci s virtuálním zákazníkem.

Course outlines:

1. Úvod, seznámení s problematikou BPM, aktuální stav, trendy.
2. Notace pro popis procesů - srovnání notací BPMN, EPC, UML.
3. Klíčové ukazatele, KPI, vyhodnocování procesů v praxi.
4. Reengineering procesů, procesní optimalizace.
5. Typy organizací - funkční, projektová, procesní.
6. Procesní kancelář, procesní řízení v praxi.
7. Nástroje pro popis a podporu BPM I a II.
8. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje.
9. Praktické využití procesního řízení v IT, ITIL.
10. Rizika a jejich role v procesním řízení.
11. Nástroje pro řízení rizik a jejich praktické využití.
12. Integrace podnikových procesů formou SOA, ESB nástroje pro integraci procesů.
13. Prezentace vybraného praktického projektu(ů), spojeného s procesním řízením.
14. Rezerva.

Exercises outline:

1. Seznámení s náplní práce procesního analytika, simulátor INNOV8.
2. Základy modelování v notaci BPMN, zadání týmových projektů.
3. Týmový projekt - sběr dat.
4. Týmový projekt - prezentace a obhajoby výstupů týmových projektů.
5. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
6. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
7. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
8. TEST.
9. Zadání semestrálních projektů, diskuse nad zadáním, práce na semestrálních projektech.
10. Rizika a jejich řízení - procvičení tematiky, zadání domácích prací,
11. Rizika a jejich řízení - prezentace a obhajoba domácích prací.
12. Práce na semestrálních projektech.
13. Práce na semestrálních projektech.
14. Rezerva, zápočet, prezentace semestrálních projektů.

Literature:

Povinná literatura: - Grasseová, M. a kol., Procesní řízení, 2008, Computer Press - Šmída, F., Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě, 2007, Grada Publishing - Grasseová, M. a kol., Analýza podniku v rukou manažera, 2010, Computer Press - Svozilová A., Zlepšování podnikových procesů, 2012, Grada Publishing - Řepa V., Procesně řízená organizace, Grada, 2012 - Silver, B., BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide, Cody-Cassidy Press, 2011

Requirements:

Základní znalosti podnikové informatiky a informačních systémů Základní znalosti o fungování firmy Základy programování v Javascriptu + základní znalost SQL Doporučená literatura: - Brealey R.A., Myers S.C., Teorie a praxe firemních financí, Praha: Victoria Publishing, 1994 - L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika, GRADA, 2009 - Thau, D., Velký průvodce JavaScriptem, GRADA, 2009

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BKSIT Common courses PV 5


Page updated 30.11.2023 07:51:25, semester: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, L/2022-3, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)