Subject description - B6B37MM2

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B6B37MM2 Multimedia 2
Roles:PV, V Extent of teaching:2P+2L+6D
Department:13137 Language of teaching:CS
Guarantors:Klíma M. Completion:Z,ZK
Lecturers:Bednář J., Klíma M., Rund F. Credits:5
Tutors:Bednář J., Bernas M., Klíma M., Novotný M., Rund F. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B37MM2

Anotation:

Předmět se navzájem doplňuje s předmětem MM1 a zaměřuje se na hlubší proniknutí do oblasti metod zpracování multimediálního signálu a fyzikálních principů využívaných při jeho snímání, přenosu a reprodukci. Jedna část předmětu je věnována vnímání vizuálního podnětu a barev člověkem a zohlednění těchto poznatků při práci s videosignálem v praxi. Další a podstatná část předmětu je věnována metodám zpracování a syntézy zvuku a předmět je zakončen tématy věnovanými metodám kreativní práce se zvukem. Cvičení jsou zaměřena na laboratorní experimenty v multimediálním komplexu katedry radioelektroniky, popř. IIM. Předmět je optimalizován pro informatické obory.

Study targets:

Prohloubení znalostí principů a metod multimediální techniky s ohledem na potřeby studentů informatických oborů.

Course outlines:

1. Metody zpracování číslicového signálu - průchod signálu lineární soustavou, operace v časové a kmitočtové rovině.
2. Algoritmy zvukových efektů využívající lineární filtraci, zpožďovací efekty.
3. Dynamické procesory, modulační a nelineární efekty, prostorové efekty.
4. Metody záznamu zvukového signálu. Algoritmy pro rekonstrukci - odstranění vad - zvukového signálu.
5. Metody a standardy pro kompresi zvuku. Hodnocení signálu z hlediska vnímání.
6. Snímání, zpracování a reprodukce stereofonního a vícekanálového zvuku.
7. Syntéza zvuku - algoritmy syntézy zvuku, součtová, rozdílová a další typy syntéz.
8. Vnímání obrazové informace, anatomie a fyziologie vidění a hodnocení kvality.
9. Zobrazovací soustavy, kolorimetrie.
10. Prostředky snímání obrazu - obrazové senzory.
11. Prostředky reprodukce obrazu - obrazové displeje.
12. Předzpracování a digitalizace obrazu.
13. Standardy pro kompresi a přenos obrazu a videa.
14. Rezerva, nové trendy v multimediální technice

Exercises outline:

1. Úvod, obsah cvičení, podmínky zápočtu, bezpečnost. Úvod do SW pro zpracování zvuku.
2. Seznámení se základními vlastnostmi (zvukového) signálu v audio editoru
3. Základní prostředky pro zpracování signálu (filtry a další efekty). Pokus s interferometrem.
4. Zvuk v prostoru, měření IR. Zpožďovací, prostorové a nelineární efekty.
5. Vstupní impedance reproduktoru. Efekty s nelineární převodní charakteristikou. DAW, operace v reálném čase.
6. Komprese a záznam signálu.
7. Zvuková syntéza a kompozice
8. Úvod do měření v obrazové a videotechnice
9. Kolorimetrie - měření základních barev TV přijímače
10. Měření kritického kmitočtu blikání
11. Měření a analýza videosignálu
12. Měření MTF kamery
13. Zápočtový test
14. Zápočet

Literature:

Vzhledem k šíři a přehledovému charakteru předmětu není povinná literatura stanovena, pouze doporučená:
1. Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha 1996.
2. Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.
3. Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.
4. Levický Dušan, Multimediálne telekomunikácie, ELFA 2002.
5. Zölzer Udo, DAFX - Digital Audio Effects, John Wiley & Sons, 2011.
6. Syrový Václav, Hudební akustika. NAMU 2008.

Requirements:

Je předpokládána znalost základů na úrovni kurzu Multimédia 1, v rozsahu příslušných skript – absolvování konkrétního předmětu není vyžadováno

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPSIT Common courses V 5
BPSIT Common courses PV 6
BKSIT Common courses PV 6
BPSIT_2021 Common courses PV 4
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu PV 4


Page updated 1.12.2023 17:51:22, semester: L/2022-3, L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)