Subject description - A0B04S1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04S1 Spanish language 1
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Jennings P. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Jennings P., Lisá D., Lukešová A., Novotná T. Semester:*

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S1

Anotation:

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Cílem kurzu je zvládnutí základů španělské gramatiky. Absolvent rozumí jednoduchému mluvenému a písemnému projevu. Dovede poskytovat základní informace, zvládá odpovědět na jednoduché otázky a reagovat na jednoduchá tvrzení. Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

Study targets:

Zvládnutí základů jazyka - pravopis, výslovnost, porozumět dialogu a umět ho sestavit. Naučit se reagovat s použitím nejběžnějších konverzačních výrazů.

Content:

Rámcové pokrytí španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu 1. až 4. lekce učebnice Nueva Aventura 1.

Course outlines:

Základy španělské gramatiky: - určitý a neurčitý člen - rod a číslo podstatných jmen - rod a číslo přídavných jmen, komparativ - osobní a ukazovací zájmena - základní číslovky 1-100 - časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase - použití ser x estar x hay - zvratná slovesa - základní předložky a spojky Slovní zásoba: - představení se - podání základních informací o osobě - popis třídy - jazyky, národnosti, země - volný čas - popis místa - povolání - bydliště - počasí

Exercises outline:

1. - Úvod. Charakteristika španělštiny a její postavení ve světě.
Lekce 0 - výslovnost, pravopis, abeceda. Pozdravy, představení se.
2. - Lekce 1 - El primer día.
Osobní zájmena v 1.pádu. Slovesa llamarse, hablar, ser.
3. - Lekce 1 - otázka a zápor.
Národnosti a přídavná jména obyvatelská. Tázací zájmena a příslovce.
4. - Lekce 2 - Mi clase de español.
Podstatná jména (rod, číslo). Přídavná jména (rod, číslo, postavení ve větě). Sloveso hay.
5. - Lekce 2 - základní popis věcí a jejich lokace.
Člen určitý a neurčitý. Časování pravidelných sloves v přítomném čase. Tázací zájmeno ¿cuánto?
6. - Lekce 2 - nepravidelná slovesa: tener, ver.
Příslovce mucho. Ukazovací zájmena. Vazba para s infinitivem.
7. - TEST 1 (L1+L2).
Lekce 3 - De campo y playa. Nepravidelná slovesa: ir, estar, hacer, saber, decir. Předložky.
8. - Lekce 3 - volnočasové aktivity.
Slovesa se změnou kmenové samohlásky. Kombinace předložek se členy. Krácení přídavných jmen bueno, malo.
9. - Lekce 3 - Granada.
Popis místa. Komparativ přídavných jmen. Zvratná slovesa, základní rozdíly v použití ser/estar/hay.
10. - Lekce 4 - Del trabajo a casa.
Povolání. Vykání.
11. - Lekce 4 - osobní údaje (adresa, email, telefon).
Slovesa conocer/saber. Základní číslovky 1-100.
12. - Lekce 4 - Las regiones de España.
Počasí. Tázací zájmena.
13. - TEST 2 (L3+L4).
14. - Přehled probraného učiva a doplnění.
Udělení zápočtů.

Literature:

Literatura: Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Nueva Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2018

Requirements:

Kurz je určen pro úplné začátečníky.

Keywords:

španělština, začátečníci

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
BEOES Open Electronic Systems V
BPSIT Common courses V
BKSIT Common courses V
BPOES Common courses V
BPOES_2020 Common courses V


Page updated 21.5.2024 17:51:15, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)