Subject description - B2B14ZEK

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B2B14ZEK Fundamentals of electrotechnics
Roles:P Extent of teaching:2P+1L
Department:13114 Language of teaching:CS
Guarantors:Bauer J. Completion:KZ
Lecturers:Bauer J. Credits:4
Tutors:Bauer J. Semester:

Anotation:

Předmět doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech. Doplňuje studentům základní přehled z oblasti užití elektrické energie, seznamuje s principy elektrických strojů a také rozšiřuje znalosti o oblast materiálů a technologií pro elektrotechnické obory.

Study targets:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními partiemi v oblasti elektrotechniky.

Course outlines:

1. Základní pasivní součástky v elektrotechnice - vlastnosti, matematický popis, typické využití v obvodech
2. Schémata diagramy v elektrotechnice, základní typy signálů v elektrotechnice - AC, DC
3. Měření veličin v elektrotechnice, práce s měřicími přístroji a osciloskopy
4. Základní veličiny elektrického a magnetického pole
5. Spínací a jisticí prvky v elektrotechnice
6. Základy elektroinstalace
7. Základní typy elektromotorů a pohonů (dělení, vlastnosti, řízení)
8. Principy, materiály, technologie a aplikace 3D tisku.
9. Pouzdření elektronických součástek. Technologie elektronické montáže.
10. Desky s plošnými spoji. Materiály, výroba, možné problémy. Vícevrstvé struktury
11. Principy pájení, Vliv ekologie na používané materiály spojů - pájky bez olova, elektricky vodivá lepidla.
12. Přehled chyb vznikajících při pájení, kontrolní metody, opravy
13. Depozice tenkých a tlustých vrstev
14. Výrobní, provozní a pracovní prostředí. Ochrana citlivých součástek proti elektrostatickému výboji.

Exercises outline:

1. Výpočty se základními součástkami
2. Schémata, základy technické dokumentace, jednoduché obvody
3. Zapojování podle schématu měření napětí, proud, práce s osciloskopem
4. Práce na přípravku TN-C-S – zapojování
5. 3D tisk
6. Výroba desek plošných spojů
7. Pájení, elektronická montáž

Literature:

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEK_2018 Common courses P 1


Page updated 24.7.2024 09:51:47, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)