Subject description - B3M38POS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B3M38POS Advanced Sensors
Roles:PV Extent of teaching:2P+2L
Department:13138 Language of teaching:CS
Guarantors:Platil A. Completion:Z,ZK
Lecturers:Janošek M., Platil A. Credits:6
Tutors:Dressler M., Novotný D., Platil A. Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=6493

Anotation:

Předmět poskytuje přehled senzorů fyzikálních veličin používaných v průmyslu a výzkumu a metod zpracování signálu. Studenti si osvojí pokročilé znalosti o senzorech a metodách zpracování senzorových signálů. Získají praktickou zkušenost s měřením fyzikálních veličin pomocí různých druhů senzorů.

Content:

Předmět poskytuje přehled senzorů fyzikálních veličin používaných v průmyslu a výzkumu a metod zpracování signálu. Studenti si osvojí pokročilé znalosti o senzorech a metodách zpracování senzorových signálů. Získají praktickou zkušenost s měřením fyzikálních veličin pomocí různých druhů senzorů.

Course outlines:

1. Fyzikální principy senzorů, základní parametry a techniky zpracování signálu.
2. Materiály pro senzory. MEMS. Modelování a návrh senzorů.
3. Principy a aplikace přesných magnetických senzorů.
4. Senzory pro měření rychlosti, zrychlení a vibrací.
5. Kalibrace a testování senzorů, vyhodnocování nejistot.
6. Metody snižování nejistot. Šum a jeho měření.
7. Korelační a koherentní metody zpracování senzorového signálu, filtrace a fúze dat.
8. Bezkontaktní senzory elektrického proudu.
9. Zobrazovací metody v medicíně, tomografie. Senzory pro lékařskou diagnostiku.
10. Aplikace senzorů v automobilové, letecké a kosmické technice.
11. Bezpečnostní aplikace senzorů. Senzory pro virtuální realitu a navigaci.
12. Senzory pro průmysl a pro snímání environmentálních parametrů.
13. Využití senzorů v geofyzice, prospekci a archeologii.
14. Inteligentní senzory, senzorové sítě a systémy.

Exercises outline:

Cvičení mají výhradně laboratorní charakter. Během nich si studenti vyzkouší sestavit pokročilé měřicí obvody pro významné typy senzorů, změřit jejich charakteristiky a spočítat nejistoty měření.

Literature:

Povinné: Fraden J.: Handbook of Modern Sensors. 5th ed. Springer 2016, ISBN 9783319193021. Přístupné online pro studenty ČVUT přes univerzitní knihovnu. Nepovinné: Pallás-Areny R., Webster J.G.: Sensors and Signal Conditioning, 2nd Edition, Wiley 2012. ISBN 9781118585931.

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPKYR_2021 Common courses PV 3


Page updated 24.7.2024 11:51:41, semester: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)