Subject description - B3B35HSS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B3B35HSS Humanitní, umělecký a společenskovědní seminář
Roles:P Extent of teaching:3S
Department:13135 Language of teaching:CS
Guarantors:Šebek M. Completion:Z
Lecturers:Šebek M. Credits:4
Tutors:Šebek M. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/B3B35HSS

Anotation:

Seminář o humanitních a společenskovědních tématech představuje pro studenty kybernetiky a robotiky na technické univerzitě příležitost se zamyslet v širší perspektivě a souvislostech. Seminář se obvykle skládá ze samostatných a nezávislých bloků věnovaných různým společenskovědním, humanitním a případně i uměleckým tématům. Tato témata mohou být každý rok jiná. Každý blok tvoří dvou až tříhodinová (2-3x45min) přednáška s diskusí v Zengerově posluchárně, obvykle ve středu odpoledne od 16:15 do 18:30. Studenti se musí před každým blokem podívat na Moodle semináře a zjistit, co si mají předem přečíst, promyslet nebo udělat. Klíčové je aktivní zapojení studentů během diskuse. V některých blocích dostanou studenti předem ke stažení materiály k prostudování a promyšlení. Mohou také předem dostat zadání úloh, které před přednáškou vypracují. Nebo mohou nějakou úlohu dostat až na přednášce. Nechceme studenty v závěrečné fázi bakalářského studia příliš zatěžovat, ale věřím, že je takto inspirujeme a přimějeme k zamyšlení. Každý student musí povinně absolvovat nejméně čtyři z osmi bloků dle vlastního výběru, za což dostane čtyři kredity. Doufáme ale, že se mnozí dobrovolně zúčastní i dalších bloků, tentokrát již bez kreditů. Kontrola prezence bude prováděna elektronickou formou –přihlášením kartou studenta při vstupu do posluchárny.

Study targets:

Seminář o humanitních a společenskovědních tématech představuje pro studenty kybernetiky a robotiky na technické univerzitě příležitost se zamyslet v širší perspektivě a souvislostech. V dnešním světě, kde technologie a lidská společnost jsou neoddělitelně propojeny, je pochopení humanitních a společenskovědních aspektů klíčové pro vývoj technologií, které jsou citlivé k lidským potřebám a etickým standardům. Seminář nabízí studentům ojedinělou možnost diskutovat s významnými osobnostmi humanitních a společenskovědních oborů i mezi sebou, kriticky přemýšlet o vlivu technologie na práci, soukromí, bezpečnost a sociální interakce. Tato znalost je nezbytná pro vytváření inovací, které jsou sociálně odpovědné a udržitelné. Seminář také podporuje rozvoj měkkých dovedností, jako je komunikace, týmová práce a kritické myšlení, které jsou nezbytné pro úspěšnou kariéru v jakémkoli technickém oboru. Pro studenty kybernetiky a robotiky je tedy účast na těchto seminářích nejen obohacující, ale také nezbytná pro jejich celkový profesní rozvoj a přispívá k vytváření vyváženějších a moudřejších inženýrů.

Course outlines:

Organizační setkání se všemi studenty: Ivan Gabal – Politika založená na datech … Klára Trávníčková – Rovnováha v životě Pavel Kasík – Kognitivní omyly aneb co vám tají váš vlastní mozek a proč je vhodné se tím zabývat David Černý – Etika AI Petr Koubský – Jak fungují média (se zvláštním přihlédnutím k psaní o vědě a technice) Jana Hybášková – Afrika: Hrozba či výzva? Daniel Munich – Od teorie lidského kapitálu přes specifika společenskovědního výzkumu až ke kvalitnímu vládnutí Josef Šlerka – K čemu může být estetikovi doktorát z informační vědy

Exercises outline:

Nejsou

Literature:

Uvedeny u jednotlivých témat na Moodlu

Requirements:

Příprava podle požadavků lektorů k vybraným tématům, aktivní účast v diskusích, tvořivý přístup a otevřené, kritické a strukturované myšlení.

Keywords:

dynamika systémů, stabilita, frekvenční a stavové metody

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPKYR_2021 Common courses P 6


Page updated 19.5.2024 15:51:18, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)