Subject description - BAB37ZPR

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BAB37ZPR Programming Essentials
Roles:PV Extent of teaching:2P+2C
Department:13137 Language of teaching:CS
Guarantors:Vítek S. Completion:Z,ZK
Lecturers:Vítek S. Credits:6
Tutors:Hamacek J., Navrátil V., Vencovský V., Vítek S., Zizien A. Semester:Z

Web page:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/BAB37ZPR

Anotation:

Náplň předmětu je koncipována s důrazem na osvojení si základních principů programování a datové abstrakce tak, aby studenti uvažovali o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. V předmětu je kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů.

Course outlines:

1. Úvodní informace, organizace kurzu. První program.
2. Návrh jednoduchého algorimu, vývojový diagram. Struktura programů, rozklad problému na podproblémy.
3. Proměnné, výrazy, základní datové typy a jejich reprezentace a vzájemná konverze.
4. Funkce.
5. Větvení programu, cykly.
6. Datové struktury, pole, řetězce, ukazatele.
7. V/V operace, práce s textovými a binárními soubory.
8. Programovací styly, kódovací konvence. Odhad asymptotické složitosti.
9. Pokročilé datové struktury.
10. Debugování a testování.
11. Čitelnost kódu.
12. Přehled dalších programovacích jazyků.

Exercises outline:

1. Seznámení s vývojovým prostředím, první program.
2. Datové typy, proměnné.
3. Funkce
4. Větvení programu
5. Cykly
6. Strukturované datové typy
7. Práce se soubory
8. Vyhledávací a třídící algoritmy
9. Abstraktní datový typ
10. Asymptotická složitost
11. Práce na projektu I.
12. Práce na projektu II.
13. Práce na projektu III.
14. Práce na projektu IV.

Literature:

Allen Downey. Think Python, How to Think Like a Computer Scientist. Green Tea Press, 2009

Requirements:

Nejsou.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPBIO_2018 Common courses PV 1


Page updated 20.6.2024 07:51:16, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)