Subject description - B2BPROJ6

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B2BPROJ6 Bachelor project
Roles:P Extent of teaching:4s
Department:13000 Language of teaching:CS
Guarantors:Rund F. Completion:KZ
Lecturers:  Credits:6
Tutors:Too many persons Semester:Z,L

Web page:

/cz/education/semestralni-projekty.html

Anotation:

Independent work in the form of a project. A student will choose a topic from a range of topics related to his or her branch of study, which will be specified by branch department or branch departments. The project will be defended within the framework of a subject.

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Doporučenou literaturu stanoví vedoucí práce v návaznosti na individuální téma projektu.

Requirements:

Zápočet uděluje (nebo neuděluje) pověřená osoba po splnění (všech) následujících podmínek (jedná se o minimální podmínky, pracoviště/vedoucí je může zpřísnit, s konkrétními podmínkami seznámí studenta vedoucí před zadáním projektu):
1. Včasný výběr tématu a jeho schválení.
2. Splnění zadání a písemná prezentace výstupu (formu upřesní vedoucí práce, obvyklá je písemná zpráva s náležitostmi BP/DP, akceptovatelný je výstup i v podobě prezentačních slajdů). Doporučená je také ústní prezentace výstupů, podle možností daného pracoviště.
3. Vedoucí práce vloží hodnocení do systému pro projekty https://bpmpc.feld.cvut.cz/dsfel/app/semesterprojecttopic/index.xhtml - stručně zhodnotí projekt (splnění zadání, aktivitu studenta, formální úroveň výstupní zprávy) navrhne hodnocení A-F a zaškrtne zda má být zápočet udělen/neudělen. Termín podle zvyklostí daného pracoviště, nejpozději den před koncem zkouškového období.
Ve sporných a nejasných případech rozhoduje o udělení zápočtu garant předmětu.

Keywords:

Project

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEK_2018 Common courses P 5


Page updated 12.7.2024 14:51:26, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)