Subject description - B0M16PSM

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B0M16PSM Psychology
Roles:V, P Extent of teaching:2P+2S
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:Fiala J. Completion:Z,ZK
Lecturers:Fiala J. Credits:5
Tutors:Fiala J. Semester:Z,L

Web page:

prezentace elektronicky jsou na Moodle https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2881#section-0

Anotation:

Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda, nikoli jako soubor povrchních klišé, indoktrinací a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena. Kurz je sestaven a vyučován z pozice člověka, který se dané problematice 20 let intenzivně věnuje a většinu času se jí i živí. Kurz neobsahuje návody, jak se rychle a snadno zařadit mezi hvězdné lídry a osvojit si myšlení první ligy. Kurz neobsahuje návody, jak vybabrat s druhými lidmi a získat nad nimi "psychologicky" navrch, protože to sice jde, ale odporuje to životním hodnotám přednášejícího. Po absolvování předmětu budete snad informovanější, snad zkušenější, ale určitě ne šťastnější. Tento kurz nechválí ani psychology, ani manažery, ani manažerské psychology. Studenti - pokud sháníte několik kreditů, ale studovat nechcete, nezapisujte si manažerskou psychologii. Každý semestr řada studentů skončí se zbytečně neuspokojivým hodnocením D, E, i F. Tento předmět není automatická dávačka, jsem otravný pedagog, který po svých studentech požaduje plnění řady povinností. Na tento předmět se nepřipravíte čtením banálních článečků o vnitřní motivaci a lidech, kteří jsou ve firmě to nejcennější, ani poslechem povrchních školeníček "soft skills" na YouTube. Budu vás nutit sledovat moje přednášky a studovat z chatrných materiálů, v podstatě stejně, jako někdy v předminulém tisíciletí. Kolegové, opět jsem zavalen Vašimi žádostmi o nadlimitní zápis. Věřte, nemohu s kapacitou předmětu nic dělat. Tento předmět není tak přínosný, jak si možná myslíte. Pokud o zápis opravdu stojíte, zkuste přemluvit někoho méně zaníceného, aby se odhlásil a uvolnil Vám místo. Na Moodle je zavěšena řada souborů určených ke studiu. Pokud je na svém Moodlu nevidíte, dejte mi vědět. I když Manažerská psychologie vypadá jako jeden předmět, je to ve skutečnosti asi deset předmětů pro více fakult a může se stát, že na jednotlivých profilech vznikne zmatek. SVI disponuje linky na záznamy některých přednášek. Případné záznamy mají chatrnou obsahovou kvalitu a jsou určeny výhradně jako nástroj studia v krizových situacích. V žádném případě nepovoluji jejich šíření.

Course outlines:

1. Úvod k předmětu.
2. Psychologie v systému věd
3. Základy neurobiologie
4. Industriální psychologie
5. Psychologický výzkum
6. Kognitivní funkce
7. Afektivní procesy
8. Osobnost
9. Motivace
10. Sociální percepce
11. Produktivní a kontraproduktivní fenomény
12. Psychologie rozhodování
13. Aplikovaná psychopatologie
14. Závěrečné opakování, modelové testové otázky. Prostor pro dotazy k tématům.

Exercises outline:

semináře 1 - 7: Manažerská komunikace. Dotazníky, testy, situace, procvičení, diskuse semináře 8 - 14: Prezentace studentů a diskuse nad prezentovanými tématy Doporučuji neodkládat prezentaci! Jednak jsem vůči prvním prezentujícím trestuhodně shovívavý, rovněž se chceme vyhnout časovému tlaku koncem semestru.

Literature:

1. Hogan, R., Smither, R.: Personality - Theories and Applications. Westview Press, 2001
2. Covey, R.S.: The 7 habbits of Highly Efective People. Free press, New York.
3. ARNOLD, J., RANDALL, R. (ed.), Work Psychology. New York 2010

Requirements:

Klasifikace se provádí podle celkového počtu získaných bodů v souladu se studijním řádem. K absolvování předmětu je nutno kumulovat minimálně 50 procentních bodů. Závěrečný písemný test: až 70 bodů. Test pokrývá veškerou přednesenou látku za celý semestr. Test bude proveden pokud možno prezenční formou. Předtermín testu napíšeme na poslední přednášce. Test je povinnou studijní aktivitou. Paper: až 30 bodů. Paper v rozsahu cca 5 stran textu musí obsahovat dosud publikovaná teoretická východiska, vlastní zkušenost a postoj studenta k danému tématu a akademicky validní seznam zdrojů. Téma student zvolí přiměřeně studované látce, nebo požádá pedagoga o zadání, či korekci tématu. Paper je nepovinnou studijní aktivitou. Paper je nutno odevzdat nejpozději ve 13. týdnu studia, nejraději písemnou formou. Prezentace v semináři: Pokud ode mne chcete 5 kreditů, pak máte povinnou účast v seminářích. Ve 2. - 3. třetině semestru si připravte prezentaci na téma, které sami vyberete. Prezentace může být na stejné téma, jako paper, ale obsah nesmí být identický. Prezentace mají proběhnout pokud možno prezenčně, s využitím techniky učebny, v rozsahu 15 - 30 minut. Prezentovat můžete individuálně, nebo v týmu 2 - 3 lidí. Detaily ještě doladíme, až se uslyšíme, ale nepodceňte tuto aktivitu, která je pro všechny studenty s povinnou docházkou do seminářů nutnou podmínkou zápočtu. Za prezentaci udělím až 20 bodů.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPKYR_2021 Common courses V 1,3
MPEEM1_2018 Electrical Drives P 1,3
MPEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrical Engineering P 1,3
MPEEM3_2018 Technological Systems P 1,3
MPEEM2_2018 Electrical Power Engineering P 1,3
MPBIO1_2018 Bioinformatics V
MPBIO4_2018 Signal processing V
MPBIO3_2018 Image processing V
MPBIO2_2018 Medical Instrumentation V
MPOI1_2018 Human-Computer Interaction V
MPOI9_2018 Data Science V
MPOI8_2018 Bioinformatics V
MPOI7_2018 Artificial Intelligence V
MPOI6_2018 Software Engineering V
MPOI5_2018 Computer Vision and Image Processing V
MPOI4_2018 Computer Engineering V
MPOI3_2018 Computer Graphics V
MPOI2_2018 Cyber Security V
MPEK8_2021 Communication and information processing V
MPEK1_2018 Electronics V
MPEK7_2018 Radio Communications and Systems V
MPEK6_2018 Mobile Communications V
MPEK5_2018 Communications Networks and Internet V
MPEK4_2018 Technology of the Internet of Things V
MPEK3_2018 Photonics V
MPEK2_2018 Audiovisual and Signal Processing V


Page updated 17.6.2024 12:52:08, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)