Subject description - BBPROJ4

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BBPROJ4 Bachelor Project
Roles:P Extent of teaching:4s
Department:13000 Language of teaching:CS
Guarantors:Čmejla R., Kybic J. Completion:Z
Lecturers:  Credits:4
Tutors:Čmejla R., Janča R., Kybic J. Semester:Z,L

Anotation:

Zpracování individuální práce související se studovaným programem Lékařská elektronika a bioinformatika pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém budoucí bakalářské práce (odborná rešerše, HW realizace, SW realizace, aj.). Student se zpravidla dohodne na pokračování tématu v bakalářské práci s vedoucím projektu, nicméně téma i vedoucího bakalářské práce může změnit.

Course outlines:

přednášky nejsou

Exercises outline:

určují vedoucí práce

Literature:

určují vedoucí práce v návaznosti na téma projektu

Requirements:

• Nabídka projektů je na stránce /cz/education/semestralni-projekty.html Po rezervaci tématu student kontaktujte vedoucího a požádá jej o schválení rezervace. • V případě zájmu o nevypsané téma je nutné nalézt vedoucího práce z řad učitelů a doktorandů fakulty, který téma upřesní, vypíše a povede. • Vybrané téma schvaluje garant bakalářského programu Lékařská elektronika a bioinformatika. • V rámci individuálního projektu studenti používají formální pravidla a zásady tvorby závěrečných vysokoškolských prací dle pokynů vedoucího práce. • Výsledky bakalářského projektu bude možné veřejně prezentovat v posledním výukovém týdnu aktuálního semestru. • Zápočty předmětu zapisují do KOSu garanti a cvičící předmětu na základě veřejné prezentace nebo pokynu vedoucího práce.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPBIO_2018 Common courses P 5


Page updated 21.6.2024 15:51:19, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)