Subject description - BD5B15EN1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BD5B15EN1 Power Engineering 1
Roles:PV Extent of teaching:1,5
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:Doležel I. Credits:4
Tutors:Čerňan M., Doležel I. Semester:Z

Web page:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Anotation:

Předmět seznamuje studenty se základními principy a topologiemi elektrických přenosových a distribučních soustav. Probrány jsou parametry klíčových prvků soustav, ustálené, přechodné a poruchové jevy, hlavní zásady dimenzování a chránění.

Course outlines:

1. Elektrizační soustava
2. Parametry venkovních vedení
3. Parametry kabelových vedení a transformátorů
4. Úbytky napětí a ustálené chody
5. Zkraty v ES
6. Zemní spojení v distribučních sítích
7. Stabilita přenosu
8. Elektrické ochrany generátorů a transformátorů
9. Elektrické ochrany vedení, jištění v sítích nn
10. Elektrické stanice
11. Uzemňování a dimenzování
12. Řízení frekvence a napětí v ES
13. Podpůrné a systémové služby
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

Studijní podklady jsou k dispozici na http://www.powerwiki.cz/wiki/EN2, kde jsou studentům zpřístupňovány aktuální studijní materiály pro teoretickou i výpočetní část, zadání samostatných prací a další podpůrné materiály včetně anglických verzí pro znalost terminologie. Blume, Steven Warren. Electric power system basics: for the nonelectrical professional [online]. Hoboken: Wiley, 2007 [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470185810>;. ISBN 978-0-470-18581-0. El-Hawary, M. E. Introduction to electrical power systems [online]. New York: Wiley, 2008. IEEE Press series on power engineering [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470411377>;. ISBN 978-0-470-41137-7. Hase, Yoshihide. Handbook of power system engineering. Chichester: Wiley, ?2007. xxvi, 548 s. ISBN 9780470033678. Kasicki, Ismail. Analysis and design of low-voltage power systems: an engineer's field guide. Weinheim: Wiley, ?2002. xxii, 387 s. ISBN 9783527602339. Kasikci, Ismail. Short circuits in power systems: a practical guide to IEC 60 909. Weinheim: Wiley, ?2002. xvi, 262 s. ISBN 9783527600465. Horowitz, Stanley H. a Arun G. Phadke. Power system relaying. 3rd ed. Chichester: Wiley, ?2008. xvi, 331 s. ISBN 9780470758786.

Requirements:

Studenti zpracovávají semestrální práce z vybraných témat předmětu v rozsahu určeném a kontrolovaném příslušným vyučujícím. Práce jsou zadávány prostřednictvím http://www.powerwiki.cz/wiki/EN2, odevzdávání probíhá pomocí emailové komunikace, osobní konzultace jsou možné.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BKEEK_2016 Common courses PV 5


Page updated 24.7.2024 09:51:47, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)