Subject description - B6B04PRE

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B6B04PRE Presentation
Roles:V, P Extent of teaching:1P+1C
Department:13104 Language of teaching:CS
Guarantors:Jennings P. Completion:KZ
Lecturers:  Credits:3
Tutors:Jennings P., Pinková J. Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B04PRE http://jazyky.fel.cvut.cz/

Anotation:

Studenti si prohloubí teoretické i praktické znalosti v následujících oblastech: zásady efektivní komunikace, asertivita, antimanipulativní techniky, příprava prezentace, stanovení obsahu prezentace, struktura prezentace, základy rétoriky, přednes, neverbální komunikace, vizualizace informací, obtížné situace při prezentacích, tréma, prezentační triky.

Study targets:

Naučit se kvalitně prezentovat svoji práci ústní formou.

Content:

Studenti si prohloubí teoretické i praktické znalosti v následujících oblastech: zásady efektivní komunikace, asertivita, antimanipulativní techniky, příprava prezentace, stanovení obsahu prezentace, struktura prezentace, základy rétoriky, přednes, neverbální komunikace, vizualizace informací, obtížné situace při prezentacích, tréma, prezentační triky.

Course outlines:

1. týden: Zásady efektivní komunikace
2. týden: Struktura prezentace, tipy, jak zaujmout a přesvědčit publikum, argumentační minimum
3. týden: Přednes prezentace, základy rétoriky, hlasová hygiena
4. týden: Neverbální komunikace při prezentaci; image řečníka
5. týden: Vizuální stránka prezentace, pomůcky
6. týden: Tréma při prezentaci, obtížné publikum, tipy pro úspěšnou prezentaci, trénink paměti
7. týden: Samostudium a příprava na test
8. týden: Test

Exercises outline:

1. týden: Zásady efektivní komunikace, krátké prezentace
2. týden: Nácvik přesvědčovací prezentace (ve skupinách) - struktura prezentace, neverbální komunikace, tipy pro přesvědčovací řeč, skupinové prezentace
3. týden: Rétorická cvičení, individuální připravené krátké prezentace
4. týden: Závěrečné individuální prezentace studentů
5. týden: Závěrečné individuální prezentace studentů
6. týden: Závěrečné individuální prezentace studentů
7. týden: Závěrečné individuální prezentace studentů

Literature:

Doporučená literatura: Allhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008. Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011. Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005. Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008. Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007. Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001. Jones, G. a Gorell, R.: 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče. Pragma, Hodkovičky: 2009. Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007. Komárková, R., Slaměník I, a Výrost J.: Aplikovaná sociální psychologie III. Grada Publishing, Praha 2001. Maříková, Marie: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha: 2000. Medzihorský, Š.: Asertivita. Elfa, Praha: 1991. Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008. O'Brien, D.: Mistrovská paměť. Grada Publishing, Praha: 2015. Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008. Přeučil, J.: Kouzlo rétoriky. Alpress, Frýdek-Místek: 2007. Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009. Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2. Grada Publishing, Praha: 2005. Allhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008. Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011. Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005. Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008. Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007. Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001. Jones, G. a Gorell, R.: 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče. Pragma, Hodkovičky: 2009. Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007. Komárková, R., Slaměník I, a Výrost J.: Aplikovaná sociální psychologie III. Grada Publishing, Praha 2001. Maříková, Marie: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha: 2000. Medzihorský, Š.: Asertivita. Elfa, Praha: 1991. Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008. O'Brien, D.: Mistrovská paměť. Grada Publishing, Praha: 2015. Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008. Přeučil, J.: Kouzlo rétoriky. Alpress, Frýdek-Místek: 2007. Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009. Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2. Grada Publishing, Praha: 2005.

Requirements:

Provedení prezentace v přijatelné kvalitě. Ústní ohodnocení prezentace kolegy. Složení písemného testu (obsahem budou poznatky z přednášek) - hranice úspěšnosti je 60%. Aktivita na cvičeních. Alespoň 75% účast na cvičení. Povoleny 2 absence.

Keywords:

komunikace, rétorika, přednes, prezentace

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPSIT Common courses P 1
BPOES_2020 Common courses V
BPOES Common courses V


Page updated 16.6.2024 17:52:04, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)