Subject description - XP17MVP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
XP17MVP Methodology of Science
Roles:S Extent of teaching:2P+2C
Department:13117 Language of teaching:
Guarantors:Vítek S. Completion:ZK
Lecturers:Civínová Z., Morysková M., Polívka M., Tichá L., Vítek S. Credits:0
Tutors:Civínová Z., Morysková M., Polívka M., Tichá L., Vítek S. Semester:Z

Web page:

http://www.elmag.org

Anotation:

Předmět pomůže studentům najít základní informace o tom, jak přispět k rozvoji vědy a ke své zdárné vědecké kariéře. V LS 2019/20 bude výuka realizována formou kontaktního kurzu organizovaném Ústřední Knihovnou ČVUT v rozsahu 10 lekcí a samostatné práce. Podrobnosti: http://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/vyuka/kurz-pro-doktorandy

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP17MVP.

Study targets:

Vybavit studenty vědomostmi a návyky, jejichž řemeslné zvládnutí je nutnou podmínkou pro práci vědce.

Course outlines:

1. Metodika vědecké práce.
2. Jak dosáhnout a udržet vlastní konkurenceschopnost mezi vědeckými pracovníky
3. Informační zdroje - knihovny, internet. Rešerše.
4. Jak využívat a správně citovat práci jiných.
5. Jak napsat kvalitní časopisecký článek tak, aby mohl být akceptován.
6. Ochrana IP v ČR a EU - vynálezy, patenty, průmyslové a užitné vzory, licence.
7. Jak napsat grantovou přihlášku.

Exercises outline:

- cvičení nejsou

Literature:

Requirements:

Základní znalost angličtiny.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
DOKP Common courses S
DOKK Common courses S


Page updated 20.6.2024 05:51:16, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)