Subject description - A0B16EPD

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B16EPD Business economics
Roles:V Extent of teaching:2+2s
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:Z,L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B16EPD

Anotation:

Basic course of Business Economics deals with the subject from wide angle of view, discussing all particular aspects of Business Economics (see list of topics below), and relationships between them. Aim of the course is to show Business Economics in its complexity. The course is focused on more practical questions than a plain theory. General conclusions of each sub-topic follow concrete practical examples. Own business plan is prepared by each student as a semestra project. The business plan plays a key role for exam result of each student.

Course outlines:

1. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Právní formy podnikání.
2. Podnikatelský plán. Majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Finanční výkazy a jejich struktura.
4. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady.
5. Základy finanční analýzy. Dělení zisku, rentabilita a produktivita.
6. Finanční matematika - úrokový počet.
7. Finanční matematika. Cena příležitosti. Rizika a nejistoty v podnikání.
8. Základní kritéria efektivnosti (doba návratnosti, NPV, IRR). Rizika a nejistoty v podnikání.
9. Dlouhodobé financování. Akcie, obligace, bankovní úvěr, pronájem (leasing). Krátkodobé financování - obchodní úvěr, směnka.
10. Systém daní v ČR. Daň z příjmu, spotřební daně, DPH.
11. Veřejné finance.
12. Informační systémy v manažerské praxi
13. Strategie plánování z pohledu HR. Organizační struktura firmy.
14. Motivace, komunikace, řízení pracovní skupiny.

Exercises outline:

1. Pravidla a zásady cvičení, podmínky klasifikovaného zápočtu. Podnikání, typy společností.
2. Majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Struktura výsledovky a Cash flow. Vzájemné vztahy účetních výkazů.
4. Podnikatelský plán.Manažerská hra.
5. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, analýza bodu zvratu.
6. Metody kalkulace nákladů.
7. Kontrolní test. Daňové a účetní odpisy. Finanční analýza společnosti.
8. Základy úrokového počtu a finanční matematiky
9. Kritéria ekonomické efektivnosti.
10. Kontrolní test. Výpočty ekonomické efektivnosti.
11. Krátkodobé a dlouhodobé financování
12. Daňová soustava v ČR a daňový štít, účetnictví a daňová evidence, DPH
13. Zápočtový test. Rezerva
14. Klasifikovaný zápočet. Rezerva.

Literature:

1. Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, 2007, 4.vydání
2. Kislingerová a kol: Manažerské finance, Beck 2007, 2.vydání
3. Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress
4. Malý ekonomický výkladový slovník, Fialová, A plus
5. Platné zákony ČR (Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Živnostenský zákon, ...)
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonomika-podnikani

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES_2020 Common courses V
BPOES Common courses V


Page updated 30.11.2023 07:51:25, semester: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, L/2022-3, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)