Subject description - A0B04S3

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04S3 Spanish language 3
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Jennings P. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Jennings P., Lisá D., Lukešová A. Semester:*

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S3

Anotation:

Kurz navazuje na předmět Španělština II. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura I. (8. až 10. lekce). Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

Study targets:

Po absolvování kurzu student ovládá španělský jazyk na úrovni A1/A2 společného evropského referenčního rámce.

Content:

Rámcové pokrytí španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu 8. až 10. lekce učebnice Aventura 1.

Course outlines:

Gramatické okruhy: - zájmena přímého předmětu - přivlastňovací zájmena samostatná - neurčitá zájmena - ukazovací zájmena - neosobní slovesné vazby - imperativ (2. osoba) - trpný rod - minulý čas jednoduchý - předložky místa Slovní zásoba: - bydlení - jídlo - restaurace - stravování - cena, měrné jednotky - cestování

Exercises outline:

1. - Úvod. Opakování lekce 5 až 7.
2. - Lekce 8 - Mi casa es tu casa. Bydlení.
Zájmena přímého předmětu. Neurčitá zájmena.
3. - Lekce 8 - rozdíl v použití estar/hay (rozšíření).
Předložky místa. Přivlastňovací zájmena samostatná.
4. - Lekce 8 - Picos de Europa.
Neosobní vazby (hay que, no se puede, está prohibido).
5. - Lekce 9 - ¡Qué aproveche! Potraviny.
Imperativ (2. osoba).
6. - Lekce 9 - nakupování.
Ukazovací zájmena. Ceny. Měrné jednotky.
7. - Lekce 9 - La comida en España. Restaurace.
Trpný rod.
8. - Lekce 10 - Mi álbum de viajes.
Minulý čas jednoduchý (úvod).
9. - Lekce 10 - minulý čas jednoduchý (nepravidelná slovesa).
Vyjádření časové posloupnosti.
10. - Lekce 10 - Recuerdos en un disco.
Udávání času v minulosti.
11. - Repaso II. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (porozumění textu, písemná část)
12. - Repaso II. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (poslech, ústní část)
13. - TEST
14. - Přehled probraného učiva a doplnění.
Udělení zápočtů.

Literature:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Pe?aranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009.

Requirements:

Kurz navazuje na předmět Španělština II. Očekává se znalost španělského jazyka v rozsahu 1. až 7. lekce učebnice Aventura I.

Keywords:

španělština, pokročilí

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BEOES Open Electronic Systems V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
BPSIT Common courses V
BPOES_2020 Common courses V
BKSIT Common courses V
BPOES Common courses V


Page updated 19.5.2024 07:51:08, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)