Subject description - A0B04S2

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04S2 Spanish language 2
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Jennings P. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Jennings P., Lisá D., Lukešová A., Novotná T. Semester:*

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S2

Anotation:

Kurz navazuje na předmět Španělština I. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura I. (5. až 7. lekce). Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

Study targets:

Rozšíření slovní zásoby a prohloubení znalosti gramatických jevů. Představení základních španělských reálií. Zdokonalení mluveného a psaného projevu.

Content:

Rámcové pokrytí španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu 5. až 7. lekce učebnice Aventura 1.

Course outlines:

Gramatické okruhy: - superlativ přídavných jmen - přivlastňovací zájmena nesamostatná - zájmena s předložkou - zájmena předmětu nepřímého - slovesa gustar, encantar, interesar - modální slovesa - složený budoucí čas - příslovce - časové předložky Slovní zásoba: - rodina - popis osoby (vzhled, charakter) - svátky - dny v týdnu, měsíce - záliby - film - orientace ve městě - dopravní prostředky - denní rutina

Exercises outline:

1. - Úvod. Opakování lekce 1 až 4.
2. - Lekce 5 - Estos somos nosotros.
Přivlastňovací zájmena nesamostatná. Rodina.
3. - Lekce 5 - popis osoby (vzhled, charakter).
Předložka de (shrnutí). Příslovce: muy, bastante, un poco, nada.
4. - Lekce 5 - Las fiestas de España.
Určování data. Superlativ přídavných jmen.
5. - Repaso I. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (porozumění textu, písemná část)
6. - Repaso I. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (poslech, ústní část)
7. - Lekce 6 - Cuestión de gustos.
Slovesa: gustar, encantar, interesar. Zájmena předmětu nepřímého.
8. - Lekce 6 -příslovečné určení času.
Denní harmonogram. Zájmena s předložkou. Vztažné zájmeno que.
9. - Lekce 6 - Barcelona.
Dvojí zápor ve větě. Příslovečné určení míry.
10. - Lekce 7 - De marcha por la ciudad.
Vazba ir s infinitivem. Udávání času.
11. - Lekce 7 - orientace ve městě.
Modální slovesa. Časové předložky.
12. - Lekce 7 - Los horarios en España.
Dny v týdnu.
13. - TEST
14. - Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění. Udělení zápočtů.

Literature:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Pe?aranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009.

Requirements:

Kurz navazuje na předmět Španělština I. Očekává se znalost základů španělského jazyka v rozsahu 1. až 4. lekce učebnice Aventura I.

Keywords:

španělština, mírně pokročilí

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
BPOES_2020 Common courses V
BPSIT Common courses V
BKSIT Common courses V
BPOES Common courses V
BEOES Open Electronic Systems V


Page updated 30.11.2023 17:52:24, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, L/2022-3, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)