Subject description - A0B04R3

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04R3 Russian language 3
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:  Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Jarská V., Lisá D., Pinková J. Semester:*

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04R3 http://jazyky.fel.cvut.cz/

Anotation:

Kurz je určen pro studenty, kteří se již ruštinu začali dříve učit, ovládají základy ruštiny a komunikaci v běžných konverzačních situacích. Prohlubují se a rozšiřují dosavadní znalosti a schopnosti gramatiky a komunikace. Kurz navazuje na předmět A0B04R2.

Study targets:

Cíl kurzu: Rozšíření slovní zásoby, znalosti dalších gramatických pravidel, ruských reálií a zdokonalení komunikativních dovedností.

Content:

Kurz navazuje na předchozí úroveň R2.

Course outlines:

1. týden: opakování
2.-4.  týden: 1. lekce
5.-7.  týden: 2. lekce, 1. test
8.-10.  týden: 3. lekce
11.-13.  týden: 4. lekce, 2. test
14. týden: Opakování, zápočty

Exercises outline:

Témata a situace: studium, zápis do jazykového kurzu, rozvrh hodin, oblíbené předměty°; orientace ve městě, jak se zeptat na cestu, nakupování. Gramatika: Další slovesa včetně nepravidelných se změnou kmenové souhlásky, slovesné vazby, skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen a podstatných jmen, řadové číslovky, datum, vykání, minulý čas, tázací zájmena.

Literature:

Jelínek S. a kol.: Raduga po-novomu 2. Fraus Plzeň 2009 (1.-4.lekce)

Requirements:

Podmínkou získání zápočtu je pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast v hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí závěrečného testu.

Keywords:

ruský jazyk3, orientace ve městě, jak se zeptat na cestu, nakupování

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES_2020 Common courses V
BKSIT Common courses V
BPOES Common courses V
BPSIT Common courses V
BEOES Open Electronic Systems V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V


Page updated 9.12.2023 17:51:29, semester: L/2023-4, L/2022-3, Z/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)