Subject description - A0B04ON

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04ON Professional German
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Lisá D. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Blahníková H., Lisá D. Semester:Z,L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04ON http://jazyky.fel.cvut.cz/

Anotation:

Studenti se v kurzu seznámí se specifikou odborného jazyka a se strategií a způsoby interpretace a prezentace odborných textů, rozšíří si odbornou slovní zásobu z oblasti vědy a techniky a pomocí modelových situací a rolových her se naučí formulovat a vyjadřovat své názory v logickém sledu a účinně se zapojit do diskuze, obhájit svůj názor a vhodně argumentovat.

Study targets:

Cílem kurzu je budování a rozvoj klíčových kompetencí využitelných v oblasti odborného německého jazyka, jako je schopnost komunikace s německy mluvícími odborníky, prezentace výsledků vlastní či týmové práce, techniky efektivního čtení odborných textů nebo interpretace grafů a statistik.

Content:

Základní odborná terminologie a její využití v praxi,rozvoj klíčových kompetencí, příprava a prezentace výsledků vlastní či týmové práce, techniky efektivního čtení odborných textů nebo interpretace grafů a statistik.

Course outlines:

1. týden
Vynálezci a vynálezy, slovní zásoba, kvíz.
2. týden
Základní matematická terminologie.
3. týden
Grafy a statistiky a jejich interpretace.
4. týden
Elektrotechnika, znaky a symboly, definice a vysvětlení pojmů, schémata.
5. týden
Materiály a jejich vlastnosti, nářadí a nástroje.
6. týden
Pracovní postupy, návody k použití.
7. týden
Klíčové kompetence, verbální a nonverbální komunikace, práce v týmu.
8. týden
Reklama a prezentace.
9. týden
Opakování, TEST.
10. týden
Příprava prezentace, průpravná cvičení.Reakce na dotazy, řízená a neřízená diskuze.
11. týden
Prezentace studentů
12. týden
Prezentace studentů.
13. týden
Prezentace studentů.
14. týden
Hodnocení prezentací. Opakování

Exercises outline:

1. týden
Vynálezci a vynálezy, slovní zásoba, kvíz.
2. týden
Základní matematická terminologie.
3. týden
Grafy a statistiky a jejich interpretace.
4. týden
Elektrotechnika, znaky a symboly, definice a vysvětlení pojmů, schémata.
5. týden
Materiály a jejich vlastnosti, nářadí a nástroje.
6. týden
Pracovní postupy, návody k použití.
7. týden
Klíčové kompetence, verbální a nonverbální komunikace, práce v týmu.
8. týden
Reklama a prezentace.
9. týden
Opakování, TEST.
10. týden
Příprava prezentace, průpravná cvičení.Reakce na dotazy, řízená a neřízená diskuze.
11. týden
Prezentace studentů
12. týden
Prezentace studentů.
13. týden
Prezentace studentů.
14. týden
Hodnocení prezentací. Opakování Podmínky pro získání zápočtu: Aktivní práce v hodinách, splněné domácí úkoly, úspěšně absolvovaný test (min. 60%) + předvedená prezentace.

Literature:

Materiály K13104

Requirements:

Kurz je určen pro studenty se středně pokročilou znalostí na úrovni B1-B2 SERR. Podmínky pro získání zápočtu: Aktivní práce v hodinách, splněné domácí úkoly, úspěšně absolvovaný test (min. 60%) + předvedená prezentace.

Keywords:

německý, odborný, kompetence

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES_2020 Common courses V
BKSIT Common courses V
BPSIT Common courses V
BPOES Common courses V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
BEOES Open Electronic Systems V


Page updated 30.11.2023 07:51:25, semester: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, L/2022-3, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)