Subject description - A0B04N3

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04N3 German language 3
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Jennings P. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Jennings P., Lisá D. Semester:*

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04N3

Anotation:

Předmět navazuje na Německý jazyk 2 a je určen pro mírně pokročilé studenty se znalostí základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, kteří chtějí dosáhnout úrovně A1 SERR. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

Study targets:

Cílem kurzu je zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

Content:

Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text, vyplnit formulář. Probraná látka odpovídá lekcím 9 -12 v učebnici.

Course outlines:

1. týden
Opakování. Prázdniny a dovolená.
2. týden
L. 9 Reálie Německa. Dunajská cyklostezka. Perfektum s pomocným slovesem "haben".
3. týden
L. 9 Popis nehody. Perfektum nepravidelných sloves.
4. týden
TEST L.9 Plánování dovolené. Práce s textem a cvičení.
5. týden
L. 10 Potraviny a nákupy, míry, váhy. Systematizace slovní zásoby. Časové údaje "jeden Tag", "manchmal", "nie", tázací zájmeno "welch-...".
6. týden
L. 10 Recepty. Stupňování "viel","gut","gern".
7. týden
TEST L.10
L. 11 Móda, oblečení, barvy, velikosti.
8. týden
L. 11 Přídavná jména (skloňování), ukazovací zájmena "der" a "dieser" ve 4. pádě.
9. týden
L. 11 Informace o počasí. "es" ve funkci podmětu. Cvičení.
10. týden
TEST L.11
L. 12 Lidské tělo, nemoci.
11. týden
L. 12 Návštěva lékaře, doporučení a rady. Způsobové sloveso "dürfen".
12. týden
L. 12 Emoce. Rozkazovací způsob. Osobní zájmena ve 4. pádě.
13. týden
L. 12 Opakování, cvičení. TEST L.12
14. týden
Vyhodnocení testu. Zápočty.

Exercises outline:

1. týden
Prázdniny a dovolená.
2. týden
L. 9. Reálie Německa. Dunajská cyklostezka. Perfektum pravidelných sloves.
3. týden
L. 9. Popis nehody. Perfektum nepravidelných sloves.
4. týden
L. 10. Potraviny a nápoje. Systematizace slovní zásoby.
5. týden
L. 10. Nákupy. Množství, míry, váhy.
6. týden
L. 10. Recepty, míry a váhy, stupňování viel, gut, gern
7. týden
L. 11. Móda, oblečení, barvy, velikosti.
8. týden
L. 11. Přídavná jména (skloňování),tázací zájmeno "welch...".
9. týden
L. 11. Ukazovací zájmena der, dieser a welcher ve 4.pádě
10. týden
L. 11. Informace o počasí, "es" ve funkci podmětu.
11. týden
L. 12.Lidské tělo, nemoci. Návštěva lékaře, doporučení a rady. Způsobové sloveso "dürfen".
12. týden
L. 12. Emoce. Rozkazovací způsob.
13. týden
L. 12. Opakování, cvičení. Osobní zájmena ve 4. pádě.
14. týden
Zápočtový test

Literature:

[

Requirements:

K získání zápočtu se požaduje pravidelná účast a splnění všech zadaných úkolů včetně zápočtového testu minimálně na 70%. Při přechodu na online formu studia se mohou podmínky případně změnit.

Keywords:

němčina, mírně pokročilý

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES_2020 Common courses V
BPSIT Common courses V
BKSIT Common courses V
BEOES Open Electronic Systems V
BPOES Common courses V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V


Page updated 30.11.2023 05:51:08, semester: Z,L/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)