Subject description - A0B04GN

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04GN German Grammar
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Jennings P. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Blahníková H., Jennings P., Lisá D. Semester:Z,L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04GN

Anotation:

Kurz je určen pro studenty s mírně pokročilými až pokročilými znalostmi slovní zásoby a gramatiky. Jednotlivé jevy jsou vybrány s ohledem na jejich frekvenci a stylovou hodnotu, složkou výkladu je i srovnání s češtinou a poukázání na nejčastější chyby. Cílem kurzu je, aby studenti procvičili a zautomatizovali tvorbu a užití jednotlivých gramatických jevu v psaném i mluveném projevu.

Study targets:

Cílem kurzu je, aby studenti procvičili a zautomatizovali tvorbu a užití jednotlivých gramatických jevu v psaném i mluveném projevu.

Content:

Kurz je určen pro studenty s mírně pokročilými až pokročilými znalostmi slovní zásoby a gramatiky. Studenti si osvojí či zopakují jednotlivá gramatická témata na základě interaktivního výkladu a praktických cvičení.

Course outlines:

1. Gramatické problémy, zkušební test
2. Stupňování adjektiv
3. Skloňování adjektiv
4. Konjunktiv II. (Podmiňovací způsob)
5. Pasivum (trpný rod) vs. aktivum (činný rod)
6. Slovesné vazby
7. Slovesné vazby s předložkami
8. Infinitivní vazby
9. Minulý čas
10. Budoucí čas
11. Spojky a vedlejší věty
12. Vztažné věty
13. Opakování
14. TEST, zápočty

Exercises outline:

1. Gramatické problémy, zkušební test
2. Stupňování adjektiv
3. Skloňování adjektiv
4. Konjunktiv II. (Podmiňovací způsob)
5. Pasivum (trpný rod) vs. aktivum (činný rod)
6. Slovesné vazby
7. Slovesné vazby s předložkami
8. Infinitivní vazby
9. Minulý čas
10. Budoucí čas
11. Spojky a vedlejší věty
12. Vztažné věty
13. Opakování
14. TEST, zápočty

Literature:

Materiály K 13104

Requirements:

Pravidelná docházka do kurzu, plnění zadaných úkolů k probírané látce a úspěšné zvládnutí (60%) závěrečného testu.

Keywords:

němčina, gramatika, praxe

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES_2020 Common courses V
BPOES Common courses V
BKSIT Common courses V
BPSIT Common courses V
BEOES Open Electronic Systems V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V


Page updated 29.5.2024 14:51:20, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)