Subject description - A0B04F1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04F1 French language 1
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Juna Jennings P. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Juna Jennings P., Krumpová A., Lisá D. Semester:*

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04F1

Anotation:

Kurz je určen pro studenty, kteří nemají s tímto jazykem žádné předchozí zkušenosti. Studenti se naučí rozumět základním frázím a jednoduchým způsobem se dorozumět s cizojazyčným mluvčím. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

Study targets:

Cíl kurzu: Zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

Content:

Týden 1,2: L 1- výslovnost. Mluvíte francouzsky? Pozdravy, představování. Rodina. Týden 3,4: L2- V Paříži. Člen, rod. Dotaz na cestu, poděkování. L3 - Mme Picard n´est pas contente. Sloveso "býti". Týden 5,6: L3- otázka inverzí. Povolání. Člen ve jmenném přísudku. L4- Les Picard vont au zoo. Slovesa typu "parler". Týden 7,8: Test 1. L4- množné číslo. Sloveso "jíti". L5- La famille Picard. Sloveso "míti". Číslovky 1-10. Rodina, sourozenci. Týden 9,10: L6-Četba. Člen neurčitý. L7- Jean décore sa chambre. Barvy. Ženský rod příd. jmen. Vazba "il y a ". Přivlastňovací zájm. v jednotném čísle. Týden 11: Opakování k testu. Týden 12: Závěrečný test Týden 13,14: Oprava testu, zápočty.

Course outlines:

Týden 1,2: L 1- výslovnost. Mluvíte francouzsky? Pozdravy, představování. Rodina. Týden 3,4: L2- V Paříži. Člen, rod. Dotaz na cestu, poděkování. L3 - Mme Picard n´est pas contente. Sloveso "býti". Týden 5,6: L3- otázka inverzí. Povolání. Člen ve jmenném přísudku. L4- Les Picard vont au zoo. Slovesa typu "parler". Týden 7,8: Test 1. L4- množné číslo. Sloveso "jíti". L5- La famille Picard. Sloveso "míti". Číslovky 1-10. Rodina, sourozenci. Týden 9,10: L6-Četba. Člen neurčitý. Týden 11: Opakování k testu. Týden 12: Závěrečný test Týden 13,14: Oprava testu, zápočty.

Exercises outline:

Týden 1,2: L 1- výslovnost. Mluvíte francouzsky? Pozdravy, představování. Rodina. Týden 3,4: L2- V Paříži. Člen, rod. Dotaz na cestu, poděkování. L3 - Mme Picard n´est pas contente. Sloveso "býti". Týden 5,6: L3- otázka inverzí. Povolání. Člen ve jmenném přísudku. L4- Les Picard vont au zoo. Slovesa typu "parler". Týden 7,8: Test 1. L4- množné číslo. Sloveso "jíti". L5- La famille Picard. Sloveso "míti". Číslovky 1-10. Rodina, sourozenci. Týden 9,10: L6-Četba. Člen neurčitý. Týden 11: Opakování k testu. Týden 12: Závěrečný test Týden 13,14: Oprava testu, zápočty. Podmínky pro získání zápočtu: Docházka, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů. Vypracování obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%. V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.

Literature:

Literatura : Pravda - Pravdová: Francouzština nejen pro samouky - lekce 1 - 6

Requirements:

Podmínky pro získání zápočtu: Docházka, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů. Vypracování obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%. V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.

Keywords:

začátečník, francouzský, základy jazyka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES Common courses V
BEOES Open Electronic Systems V
BPSIT Common courses V
BKSIT Common courses V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
BPOES_2020 Common courses V


Page updated 16.7.2024 17:51:31, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)