Group of Subjects - CFNP - Celofakultní nabídka (všechny vypsané předměty)

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
 
Group: Celofakultní nabídka (všechny vypsané předměty)
Min. credits: 0   Max. credits: 999   Min. subjects: 0 Role: F - elective courses - specialist
Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Rec.
sem.
Cred.
Guarantors Teachers Dept.

Do této skupiny volitelných předmětů jsou zařazeny všechny předměty aktuálně vypsané na fakultě, které student nemá explicitně uvedené ve svém studijním plánu. Kredity za předměty z celofakultní nabídky se při hodnocení splněnosti studijního plánu uplatní pouze jako doplněk ke kreditům za předměty, které jsou plánem explicitně předepsané jako povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Absolvování předmětu z celofakultní nabídky může být pro studenta méně výhodné, než absolvování plánem nabídnutého volitelného předmětu. Plán může zvlášť nabízet volitelné předměty, které pomohou studentovi snáze splnit vstupní podmínky pro některý navazující studijní plán. Kredity se však počítají za oba.


Page updated 12.7.2024 15:51:20, semester: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)