Subject description - V32PRD

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
V32PRD Data Communication Means
Roles:  Extent of teaching:2P + 2L
Department:13132 Language of teaching:CS
Guarantors:Vodrážka J., Zeman T. Completion:KZ
Lecturers:Vodrážka J., Zeman T. Credits:6
Tutors:Vodrážka J., Zeman T. Semester:Z

Anotation:

Předmět se zabývá vybranými způsoby přenosu informace včetně popisu příslušných rozhraní, protokolů a prostředků. Přednášky rozšiřují znalosti získané v jiných předmětech, orientovaných na datové sítě, zejména směrem k aplikacím v průmyslu. Cvičení mají projektový charakter.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: V32PRD

Study targets:

A) Požadavky pro udělení zápočtu:
1) studie projektu
2) prezentace výsledků projektu
3) úspěšně odevzdaná zpráva z projektu
B) Hodnocení klasifikovaného zápočtu:
Celkové hodnocení vychází ze stupnice ECTS.
1) studie projektu (0–10 bodů)
2) hodnocení projektu (0–90 bodů)

Course outlines:

1. Úvod do předmětu. Stav, rozvoj a budoucnost datových komunikací v ČR a ve světě.
2. Datové sítě pro veřejné a privátní sítě (internet vs. průmyslové sítě, rozdíly, parametry, bezpečnost).
3. Datový řetězec. Klasická datová rozhraní. Sběrnice RS485, 1-wire, M-Bus.
4. Vlastnosti metalických datových rozhraní (USB, IEEE1394, MIDI, S/PDIF a HDMI).
5. Vlastnosti rádiových datových rozhraní (W-USB, ECMA368, Bluetooth, IEEE815.3c).
6. Datová rozhraní pro průmyslové sítě, průmyslový Ethernet. Budoucnost datových rozhraní.
7. Obvody datových rozhraní, modemy (zobecněný model). Funkce vybraných bloků v modemech.
8. Aplikace kódovacích metod – mřížkové kódy, turbo kódy.
9. Vysokorychlostní modemy (xDSL, G.fast, nové trendy).
10. HDO. Využití energetických vedení a sítí pro přenos datového signálu, systémy PLC a BPL.
11. Inteligentní sítě (smart grid). Řízení sítí, Scada, RTU.
12. Přenos dat v sítích kabelové televize. Základní vlastnosti a využití IPTV.
13. Specifika přenosu dat v mobilních sítích. Využití 5G pro průmysl 4.0.
14. Principy e-learningu, prostředky pro on-line výuku.

Exercises outline:

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu. Výběr projektu a seznámení s technickými prostředky laboratoře.
2. Příprava laboratorní studie a její hodnocení.
3. –12. Práce na projektu.
13. Prezentace výsledků projektu. Odevzdání zprávy z projektu.
14. Hodnocení projektu a zápočet.

Literature:

1. VODRÁŽKA, Jiří a Petr JAREŠ, 2019. Komunikační sítě pro energetiku budoucnosti (Smart Grid) [online]. Praha [cit. 2022-05-11]. Available from: https://www.vovcr.cz/portal/topic/520
2. VODRÁŽKA, Jiří a Petr JAREŠ, 2019. Testování nové generace internetových přípojek (NGA) [online]. Praha [cit. 2022-05-11]. Available from: https://www.vovcr.cz/portal/topic/521?displayType=blocks
3. SVOBODA, Jaroslav, 2017. Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL) [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická [cit. 2022-05-11]. ISBN 978-80-01-06276-0. Available from: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=87
4. PRAVDA, Ivan, 2017. Vysokorychlostní přístup k Internetu [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická [cit. 2022-05-11]. ISBN 978-80-01-06281-4. Available from: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=88
5. LUCKI, Michal, 2017. Moderní metody modulace [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická [cit. 2022-05-11]. ISBN 978-80-01-06271-5. Available from: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=86
6. PRAVDA, Ivan, 2017. Moderní datová rozhraní [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická [cit. 2022-05-11]. ISBN 978-80-01-06266-1. Available from: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=85

Requirements:

Keywords:

data communications, data interfaces, telecommunication services, industrial networks, e-learning, on-line learning, smart grid

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester


Page updated 25.7.2024 17:51:37, semester: Z/2023-4, Z,L/2024-5, L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)