Subject description - B9M38TYP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B9M38TYP Team Project
Roles:P Extent of teaching:0P+6C
Department:13138 Language of teaching:CS
Guarantors:Roháč J. Completion:KZ
Lecturers:Roháč J., Šipoš M. Credits:6
Tutors:Roháč J., Šipoš M. Semester:L

Anotation:

Předmět je průpravou pro týmovou práci. Student si prakticky ověří postupy řízení projektu z pohledu "trojimperativu" a metodám nutných pro týmovou spolupráci. Přitom rozvine své schopnosti spolupracovat na řešení společného tvůrčího inženýrského úkolu v laboratoři. Jednotlivé úkoly jsou zadávány a dozorovány zkušenými odborníky s praxí v průmyslových či výzkumných projektech. Předmět podporuje kreativní myšlení studentů, rozvoj jejich tvořivosti a posiluje jejich schopnosti práce v týmu.

Content:

V rámci řešení projektů budou výsledky veřejně prezentovány a na závěr i obhajovány. Studentské týmy budou konzultovat své postupy s akademickým pracovníkem zodpovědným za odborné vedení konkrétního úkolu, ve většině případů se předpokládá, že se bude jednat o zadavatele tématu. Zároveň jim budou poskytnuty konzultace z pohledu vedení a řízení projektu. Kontrola řešení bude probíhat na základě odevzdávaných zpráv v půlce semestru a na jeho závěru, které současně budou doplněny o veřejné prezentace výsledků. Hodnocení řešení týmového projektu se bude skládat z hodnocení akademického pracovníka zodpovědného za odborné vedení konkrétního úkolu a sestavené komise, která se bude účastnit prezentací.

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Podle zadání projektu

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPLAK_2016 Avionics P 2


Page updated 23.7.2024 17:51:35, semester: Z,L/2023-4, Z,L/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)