Subject description - B9M38LKS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B9M38LKS Aircraft Structures and Materials
Roles:P Extent of teaching:3P+1C
Department:13138 Language of teaching:CS
Guarantors:Theiner R. Completion:Z,ZK
Lecturers:Theiner R. Credits:5
Tutors:Theiner R. Semester:Z

Web page:

Neexistuje.

Anotation:

The course is an introduction lecture for structure branch aerospace technologyavionics and air trafics. The course acquaints with fundamental types of aircraft structures, forces acting on the aircraft structures and aircraft materials. It further acquaints with functions of aircraft control surfaces. Philosophy of the safety, reliability, strength certification, and airworthiness as well as the aviation regulations is given.

Study targets:

The goal of the course is get to know and understand fundamentals of aircraft structures. It represents an understanding of philosophy of an aircraft structure design (types of structures, loads, structure limit states, ...) in relation to the safety, reliability and certifications required by the aviation regulations.

Course outlines:

1. History and development of aeronautics.
2. Design philosophy and role of certification specifications.
3. Safety, reliability and airworthiness.
4. Loading of aircraft and load factor.
5. Manoeuvring loads. Manoeuvring envelope of load factor.
6. Gust load. Gust envelope and envelope of limit load factor.
7. Mass of aircraft, centre of gravity position, mass envelope.
8. Classification of aircraft. Fundamental parts and systems.
9. Fundamental parts of airframe, aircraft materials and loading distribution on the structure.
10. Wing construction.
11. Lift and drag devices.
12. Fuselage construction.
13. Empennage construction.
14. Undercarriage

Exercises outline:

Cvičení budou v úvodní části zaměřena na praktická procvičení stavových relací mezi veličinami mezinárodní standardní atmosféry a výpočet základních aerodynamických silových účinků. Dále budou seznamovat s obsahem stavebních předpisů a způsobem jejich použití při návrhu zatížení (letové obálky provozních násobků) dle konkrétní kategorie letounu. V závěrečné části bude procvičeno sestavení hmotnostní obálky a metodika průkazu letecké konstrukce početní pevnostní kontrolou vybraných částí draku (nosník, dutina, vzpěra). V rámci cvičení budou rovněž organizovány exkurze s praktickými ukázkami zkoušek leteckých konstrukcí.

Literature:

Slavík S.: Stavba letadel (učební texty), Vydavatelství ČVUT, 1997, ISBN 80-01-01671-4 Slavík S.: Drak a systémy, nouzové vybavení letounu (učební texty), Akademické nakladatelství CERM, 2005, ISBN 80-7204-437-0 Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, Vydavatelství ČVUT, 2004, ISBN 80-01-03073-3 Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, Vydavatelství ČVUT, 2005 Raymer, P. R. Aircraft Design: A Conceptual Approach, 3.vydání, Reston VA: AAIA, Inc.,1999, ISBN 1-56347-281-0 Torenbeek, E. Synthesis of Subsonic Aircraft Design, Delft: Delft University Press, 1982, ISBN 90-247-2724-3 Nyu, M.C.Y. Airframe Structural Design, 8. vydání, Hong Kong: CONMILIT PRESS LTD, 1995, ISBN 962-7128-04-X.

Requirements:

No requirements.

Keywords:

Aircraft structure, Aircraft materials,Safety, Reliability, Airworthiness. Flight Envelope, Load factors, Aircraft loading, Wing, Lift devices, Fuselage, Empennage, Undercarriage.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPLAK_2016 Avionics P 3


Page updated 16.7.2024 17:51:31, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)