Subject description - BD5B15EN2

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BD5B15EN2 Power Engineering 2
Roles:PV Extent of teaching:1,5
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Předmět je zaměřen na termodynamické procesy v tepelných elektrárnách, seznamuje se základními energetickými bilancemi a strukturou výrobních zdrojů. Ve druhé části předmětu jsou studenti seznámeni s problematikou izolačních vysokonapěťových systémů a jejich testování. Dále je diskutována problematika přepětí v elektroenergetických systémech.

Course outlines:

1. Typy elektroenergetických zdrojů, termodynamické zákony a děje
2. Termodynamické oběhy
3. Možnosti zvyšování účinnosti elektrárenských oběhů
4. Energetické bilanční rovnice prvků tepelné elektrárny
5. Technologické okruhy tepelných elektráren
6. Jaderné reaktory a elektrárny
7. Elektrické části elektrárenských bloků, struktura a dimenzování vlastní spotřeby
8. Vodní elektrárny a obnovitelné zdroje elektrické energie
9. Izolační vysokonapěťové systémy a jejich vlastnosti
10. Zkušebny vysokých napětí a napěťové testy
11. Přepětí, koordinace izolace
12. Provozní a atmosférická přepětí
13. Ochrany proti přepětí
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

Podklady k přednáškám a cvičením jsou k dispozici na www.powerwiki.cz/wiki/EN2 ve formátu pdf.
[1] Dočekal A., Bouček S.: Elektrárny II, ČVUT, Praha, 1998
[2] Doležal J., Bouček S., Šťastný J.: Jaderné a klasické elektrárny, ČVUT, Praha, 2011
[3] Hasman T.: Přepětí v elektroenergetických soustavách, ČVUT, Praha, 2004

Requirements:

Studenti zpracovávají semestrální práce z vybraných témat předmětu v rozsahu určeném a kontrolovaném příslušným vyučujícím. Témata prací jsou uvedena na www.powerwiki.cz/wiki/EN2. Odevzdání a kontrola prací probíhá osobně.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BKEEK_2016 Common courses PV 5


Page updated 12.7.2024 15:51:20, semester: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)