Subject description - B4M36ZKS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B4M36ZKS Software Quality Assurance
Roles:PO Extent of teaching:2P+2C
Department:13136 Language of teaching:CS
Guarantors:Bureš M. Completion:Z,ZK
Lecturers:Bureš M., Daoud F., Frajták K., Klíma M. Credits:6
Tutors:Bureš M., Daoud F., Frajták K., Klíma M., Smítka V. Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M36ZKS

Anotation:

Cílem předmětu je seznámit studenty s technikami testování a zajištění kvality software. Po úvodu do metodiky testování si studenti osvojí techniky pro vytváření testů z modelu aplikace, které jsou základem návrhu jak manuálních, tak automatických testů. Poté se naučí vytvářet efektivní jednotkové testy kódu a seznámí se s technikami automatického testování na různých úrovních. Závěrečná část předmětu se poté zabývá úvodem do formálních verifikací vytvářeného software.

Course outlines:

1. Úvod, metodologie testování, automatizace testů, formální metody a vzájemné souvislosti.
2. Zajištění kvality celého vývojového procesu: Quality assurance, W-model, statické testování.
3. Způsoby zajištění kvality v jednotlivých stylech vývoje software, test-driven development.
4. Metriky kvality a spolehlivosti software, měření efektivity testování.
5. Vytváření testů z modelu aplikace 1.
6. Vytváření testů z modelu aplikace 2.
7. Návrhové vzory pro unit testování, propojení unit testování s procesy vývoje a nasazování.
8. Automatické testování pomocí front-end rozhraní aplikace.
9. Automatické integrační testování.
10. Statické testování kódu.
11. Úvod do formální verifikace modelů, Kripkeho struktury.
12. Temporální logiky.
13. Z notace.
14. Rezerva.

Exercises outline:

Literature:

1. Rex Back, Jamie L. Mitchel: Advanced Software Testing Vol.3, Rocky Nook, 2011
2. Unmesh Gundecha: Selenium Testing Tools Cookbook, Packt Publishing 2012
3. Lasse Koskela: Effective Unit Testing: A guide for Java developers, Manning, 2013

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOI2_2018 Cyber Security PO 3
MPOI6_2018 Software Engineering PO 1
MPOI1_2018 Human-Computer Interaction PO 3


Page updated 24.7.2024 09:51:47, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)