Subject description - B4MSVP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B4MSVP Software or Research Project
Roles:P Extent of teaching:
Department:13000 Language of teaching:CS
Guarantors:Jelínek I. Completion:KZ
Lecturers:Jelínek I., Sloup J. Credits:6
Tutors:Too many persons Semester:Z,L

Anotation:

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém diplomové práce. Proto doporučujeme zvolit si téma diplomové práce již počátkem 3. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Absolvování předmětu softwarový a výzkumný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen klasifikovaným zápočtem. Důležité upozornění: Standardně není možné absolvovat více než jeden předmět tohoto typu. Výjimku může udělit garant hlavního (major) oboru. Možný důvod pro udělení výjimky je, že práce-projekt má jiné téma a je vedena jiným vedoucím. Typickým příkladem může být práce na projektu v zahraničí. Podrobnější pravidla a termíny důležité pro práci na projektech najdete na stránce https://oi.fel.cvut.cz/cs/samostatny-projekt-ypmsc Nabídky závěrečných prací oborových kateder naleznete na stránce https://oi.fel.cvut.cz/cs/temata-zaverecnych-praci-a-projektu V případě jakéhokoliv dotazu se obracejte na email: oi@fel.cvut.cz.

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOI1_2018 Human-Computer Interaction P 3
MPOI9_2018 Data Science P 3
MPOI8_2018 Bioinformatics P 3
MPOI7_2018 Artificial Intelligence P 3
MPOI6_2018 Software Engineering P 3
MPOI5_2018 Computer Vision and Image Processing P 3
MPOI4_2018 Computer Engineering P 3
MPOI3_2018 Computer Graphics P 3
MPOI2_2018 Cyber Security P 3


Page updated 23.4.2024 17:51:08, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)