Subject description - B3M38DIT

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B3M38DIT Diagnostics and Testing
Roles:P Extent of teaching:3P+2L
Department:13138 Language of teaching:CS
Guarantors:Šmíd R. Completion:Z,ZK
Lecturers:Šmíd R. Credits:7
Tutors:Drozd S., Šmíd R., Tereň O. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38DIT

Anotation:

Předmět poskytuje úvod do problematiky detekce poruch, odolnosti proti poruchám, sledování provozního stavu zařízení, vibrodiagnostiky, nedestruktivního testování a diagnostiky elektronických zařízení s analogovými a číslicovými obvody.

Course outlines:

1. Diagnostika, prognostika, životní cyklus
2. Modely poruch, detekce pomocí modelů signálů/objektů
3. Spolehlivost
4. Odolnost vůči poruchám, statická/dynamická/analytická redundance, FMEA/FMECA
5. Hodnocení diagnostických metod (POD)
6. Zdroje a analýza diagnostických signálů, předzpracování
7. Obálková, kepstrální, řádová analýza, analýza nestacionárních signálů
8. Diagnostika mechanických, elektrických a elektromechanických systémů
9. Diagnostika pomocí impulsní a spojité akustické emise
10. Nedestruktivní testování, detekce a lokalizace
11. Nedestruktivní testování ultrazvukem, vířivými proudy, aktivní termografie
12. Testování analogových a číslicových obvodů, produkční diagnostika
13. In-circuit metody, Built-in Self Test, Design for Test
14. Navrhování testů, maskování, komprese testů. Boundary Scan
Součástí laboratorních cvičení bude samostatný projekt, zakončený prezentací nebo zprávou. Úspěšná obhajoba bude spolu se dvěma testy podmínkou zápočtu.

Exercises outline:

Laboratorní cvičení v první části demonstrují funkce vybraných diagnostických nástrojů, v druhé části je řešena samostatná úloha na vybrané téma z oblasti technické diagnostiky a testování. Součástí laboratorních cvičení bude samostatný projekt, zakončený prezentací nebo zprávou. Úspěšná obhajoba bude spolu se dvěma testy podmínkou zápočtu.

Literature:

Základní:
[1] R. Isermann: Fault-Diagnosis Systems, Springer Verlag, 2006.
Doporučené:
[2] Ch. Hellier: Handbook of Nondestructive Evaluation, McGraw-Hill 2012.
[3] M. L. Bushnell, V.D. Agrawal: Essentials of Electronic Testing for Digital, Memory, and Mixed-Signal VLSI Circuits, Springer, Boston, 2005.
(knihy nejsou vyprodány, zajistíme do knihovny)

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPKYR3_2016 Systems and Control P 2
MPKYR5_2016 Cybernetics and Robotics P 2
MPKYR4_2016 Aerospace Systems P 2
MPKYR2_2016 Sensors and Instrumentation P 2
MPKYR1_2016 Robotics P 2


Page updated 14.4.2024 17:51:01, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)