Subject description - BD1M13MAD

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BD1M13MAD Control methods and testing in electrotechnology
Roles:PZ Extent of teaching:14KP+6KL
Department:13113 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:5
Tutors:  Semester:L

Anotation:

The course follows the needs of electrical production and research. It discussed diagnostic of materials and measurements of material properties, including measurement of important parameters of production and work environment. The subject also includes testing safe function of products and evaluating the obtained data.

Study targets:

Student se seznámí s měřením a kontrolou různých parametrů elektrotechnických materiálů a s faktory, které ovlivňují výsledky měření.

Course outlines:

1. The system of measurement and control in a manufacturing company
2. Interaction of substances and environments
3. Importance and the main methods of obtaining material properties
4. Verification methods of electrical parameters of conducting and insulating materials
5. Methods of detection of non-electric parameters of conductive and insulating materials
6. Measurement of dielectrics - methods, causes of errors and their elimination
7. Volume and surface temperature of the body and its measurement.
8. Error minimization during temperature measurement
9. Measurement of moisture and fluids pressure
10. Measurement and control of dimensions and dimensional changes of solid materials
11. Diagnostic methods in production
12. Diagnostic methods of materials
13. Methods of experimental data processing
14. Reserve

Exercises outline:

1. Organization. Requirements. Selection and preparation of samples for measurement
2. Mechanical properties of solids
3. Effect of leads during measurement
4. Resonance measuring methods
5. Verification of the characteristics of temperature sensors
6. Temperature measurement
7. Excursion
8. Thermogravimetry
9. Fluid pressure measurement
10. Humidity measurement
11. Evaluation of optoelectronic sensors and strain gauges
12. Evaluation of inductive position sensors small distances measurement
13. Surface tension measurement
14. Evaluation, credit

Literature:

[1] Kutz, M.: Handbook of measurement is science and engineering, I, ISBN 978-0-470-40477-5, published: 2013 Wiley
[2] Kutz, M.: Handbook of measurement is science and engineering, II, ISBN 978-1-118-38463-3, published: 2013 Wiley
[3] Koblížek, V., Havlíček, Sv. a kol.: Měření a kontrola v elektrotechnologii I. Skripta FEL ČVUT, Praha 1989
[4] Koblížek, V.: Měření a kontrola v elektrotechnologii II. Skripta FEL ČVUT, Praha 1991

Requirements:

Nezbytnými podmínkami pro udělení zápočtu jsou aktivní účast a plnění úkolů na cvičeních. Student musí získat zápočet před zkouškou. U zkoušky bude vyžadována znalost přednášené látky i látky na cvičení.

Keywords:

Kontrolní metody, diagnostika, měření, elektrotechnologie

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MKEEM3_2018 Technological Systems PZ 2


Page updated 20.4.2024 17:51:11, semester: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)