Subject description - A8M17AEC

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A8M17AEC Antennas and EMC
Roles:PO Extent of teaching:3P+1L
Department:13117 Language of teaching:CS
Guarantors:Mazánek M. Completion:Z,ZK
Lecturers:Hazdra P., Kraček J., Mazánek M. Credits:5
Tutors:Hazdra P., Kraček J., Mazánek M. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8M17AEC

Anotation:

Student se na základě matematického a fyzikálního popisu seznámí s principy a funkcí vyzařujících struktur, seznámí se s analytickým modelem, softwarovou simulací, projde až po konkrétní návrh základních struktur - liniových, plošných a reflektorových antén, anténních čoček, jejich soustav i radomů. Získá zkušenosti s anténní měřicí technikou včetně praktických měření ve specializované anténní laboratoři. Seznámí se rovněž se základní problematikou elektromagnetické kompatibility, jak kvalitativně tak i kvantitativně, s fyzikální podstatou rušení a jeho přenosu i s možnostmi odstranění nežádoucích jevů a metodami měření rušivého vyzařování i odolnosti zařízení, kritérii a standardy

Course outlines:

1. Maxwelovy rovnice, potenciály elmag. polí, formulace rovnice pro vyzařování zdrojů
2. Zářivé vektory, vliv rozložení zdrojů, fyzikální limity a kritéria vyzařování elmag struktur
3. Reciprocita, dualita, komplementarita, parametry antén.
4. Momentová metoda v řešení liniových struktur, teorie charakteristických módů
5. Liniové antény, proudové rozložení, charakteristiky, drátové dipóly a smyčky
6. Anténní řady a soustavy - obecná teorie řad a syntéza anténní charakteristiky
7. Štěrbinové antény, mikropáskové antény - patch antény, fraktálové antény
8. Řešení antén geometrickou optikou, plošné vyzařující struktury, trychtýřové antény
9. Reflektorové antény, anténní soustavy s více reflektory, anténní čočky a radomy
10. Frekvenčně širokopásmové antény, šroubovice, spirály, logaritmicko-periodické anténay
11. Konstrukce a technologie jednotlivých typů antén pro daná pásma a služby
12. Elektromagnetická interference, přenos rušení, druhy vazeb, odrušovací prvky, testování
13. Elektromagnetické stínění a jeho účinnost, složky útlumu stínění
14. Elektromagnetická odolnost a její testování

Exercises outline:

Literature:

1. R. F. Harrington: Time-Harmonic Electromag. Fields. John Wiley and Sons,Inc., New York, 2001
2. M. N. O. Sadiku: Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB.CRC Press, Taylor and Francis
Group, New York, 2009
3. R. Garg: Analytical and Computational Methods in Electromag.. Artech House, London, 2008
4. N. Ida: Endineering Electromagnetics. Springer, USA, 2003
5. J. D. Kraus, D. A. Fleisch: Electromagnetics with Applications. McGraw-Hill Comp., NY, 1999
6. Balanis,A.,C.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, 2002
7. Paul,R.C.: Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley and Sons, NY, 1992
8. Svačina,J.: Elektromagnetická kompatibilita, VUTIUM 2001
9. Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromag. skripta ČVUT, Praha 2007

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOES2 RF and DSP Engineering PO 2


Page updated 20.4.2024 17:51:11, semester: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)