Subject description - A0M31DIP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0M31DIP Diploma Thesis
Roles:P Extent of teaching:
Department:13131 Language of teaching:
Guarantors:  Completion:Z
Lecturers:  Credits:25
Tutors:  Semester:L

Anotation:

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky temat souvisejících se studovaným oborem. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M31DIP

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M31DIP

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOES3 Solid State Systems P 4
MPOES2 RF and DSP Engineering P 4
MPOES1 Communications and Signal Processing P 4


Page updated 21.9.2023 09:52:20, semester: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2022-3, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)