PhD Study Programmes

Kód KKOV Studijní program
Branch of study
Předseda oborové rady
Chairperson of the Branch Board
P0788D110001
P0788D110002
Akustika
Acoustics
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
P0533D110029
P0533D110030
Aplikovaná fyzika
Applied Physics
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
P0688D060001
P0688D060002
Bioinženýrství
Bioengineering
prof. Dr. Ing. Jan Kybic
P0488D050001
P0488D050002
Ekonomika energetiky a elektrotechniky
Economics of Energy and Electrical Engineering
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
P0714D060003
P0714D060004
Elektrotechnika a komunikace
Electrical Engineering and Communications
 • Elektronika a měřicí technika (EMT)
  Electronics a measuring techniques
 • Výkonové systémy a elektroenergetika (EPE)
  Electrical Power Engineering
 • Telekomunikační technika (TET)
  Telecommunication Engineering
 • Radioelektronika (RAD)
  Radioelectronics
prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
 
P0222D120032
P0222D120033
Historie věd a techniky
History of Science and Technology
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
P0613D140022
P0613D140023
Informatika
Computer Science
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
P0714D150003
P0714D150004
Kybernetika a robotika
Cybernetics and Robotics
prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
P0716D060001
P0716D060002
Letecká a kosmická technika
Aeronautical and Space Engineering
prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
P0541D170032
P0541D170033
Matematické inženýrství
Mathematical Engineering
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
 
 

P 2612

 
 

Elektrotechnika a informatika - dobíhající
Electrical Engineering and Information Technology - expiring

Studijní obor
Branch of study
2609V001 Akustika
Acoustics
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
2642V004 Elektrické stroje, přístroje a pohony
Electric Machines, Apparatus and Drives
doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc..
3907V001 Elektroenergetika
Electric Power Engineering
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
2612V015 Elektronika
Electronics
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
2602V009 Elektrotechnologie a materiály
Electrotechnology and Materials
prof. Ing. Václav Papež, CSc.
1701V011 Fyzika plazmatu
Plasma Physics
prof. Ing. Daniel Klír, Ph.D.
2612V025 Informatika a výpočetní technika
Information Science and Computer Engineering 
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
3901V021 Matematické inženýrství
Mathematical Engineering
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
2601V006 Měřicí technika
Measurement and Instrumentation
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
3708V017 Provoz a řízení letecké dopravy
Air Traffic Control
prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
2601V010 Radioelektronika
Radioelectronics
prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
2612V042 Řídicí technika a robotika
Control Engineering and Robotics
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
2608V003 Řízení a ekonomika podniku
Business Management and Economics
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
2601V013 Telekomunikační technika
Telecommunication Engineering
prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
2602V013 Teoretická elektrotechnika
Electrical Engineering Theory
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.
3902V035 Umělá inteligence a biokybernetika
Artificial Intelligence and Biocybernetics
doc. Dr. Ing. Radim Šára
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.