21. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze
9. listopadu 2013

Fotografie
budik.gif (1045 bytes) Program
Registrace – přihláška na setkání

 

Vážená kolegyně, vážený kolego!

Jako každoročně pořádá ELEKTRA – Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze setkání absolventů. I v letošním roce budete mít příležitost znovu se sejít se svými spolužáky na Elektrotechnické fakultě při 21. Setkání absolventů. Na rok 2013 vychází setkání těch, kteří na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2003 a 2008. Zveme všechny absolventy v pravidelném pětiletém cyklu a také ty absolventy, kteří ukončili studium před čtyřiceti a více lety.

Během dopoledního programu je možné průběžné setkání absolventů s pedagogy v místnosti č. 7, přízemí bloku A4.

Do programu setkání je tedy zařazena i tradiční prohlídka fakulty a kateder jak v Dejvicích, tak na Karlově náměstí, abyste měli možnost seznámit se s tím, co se na fakultě učí, na jakých projektech se pracuje a jak je dnes fakulta vybavena.

Účastnický poplatek (nejde o členský poplatek) uhradíte v místě akce při registraci a činí 250,- Kč na osobu, důchodci 150,- Kč. Vložné zahrnuje organizační poplatky, Výroční zprávu FEL, suvenýr, fotografii a poštovné.

Na shledání s Vámi se těší

doc. Ing. Tomáš Šimek, CSc.
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
tajemník Spolku ELEKTRA
děkan FEL
e-mail: simek@fel.cvut.cz
předseda Spolku ELEKTRA


Program

budik.gif (1045 bytes)
8:00 Prezence na FEL ČVUT v Dejvicích, Technická 2
9:30 Zahájení
  • tajemníkem spolku v místnostech č. 209, 309
  • uvítání účastníků děkanem FEL ČVUT a předsedou Spolku ELEKTRA
  • vystoupení rektora  ČVUT
10:30 Fotografování postupně po ročnících v posluchárně č. 209
12:00 Prohlídka fakulty a kateder v Dejvicích a na Karlově náměstí
14:00 Uzavření fakulty

Během dopoledního programu je možné průběžné setkávání absolventů s některými pedagogy v místnosti č. 7, přízemí bloku A4.

Účastnický poplatek

  • (nejde o členský poplatek) uhradíte v místě akce při registraci a činí 250,- Kč na osobu, důchodci 150,- Kč.
  • Vložné zahrnuje organizační poplatky, Výroční zprávu FEL, suvenýr, fotografii a poštovné.

Ubytování

  • Bude zajištěno Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 (pro účastníky, kteří si objednají nocleh).
  • Cena ubytování včetně snídaně: 1/1 pokoj 620 Kč/noc, 1/2 pokoj 1110 Kč/noc.

Občerstvení

  • Bude možné v bufetu fakulty.

Nejste členem Spolku ELEKTRA a chcete se jím stát a zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem?
Informace o Spolku ELEKTRA a přihlášku naleznete na  adrese:  https://fel.cvut.cz/elektra/.  Je zde i pokyn o způsobu úhrady členských příspěvků.

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack