Předsednictvo spolku ELEKTRA 2018–2021

Jméno Funkce Telefon E-mail
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. předseda +420 224 352 016 dean@fel.cvut.cz
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.   +420 224 353 385 skvor@fel.cvut.cz
prof. Ing. Boris Šimák, CSc.   +420 224 352 203 simak@fel.cvut.cz
Ing. Jana Richterová     janalr@seznam.cz
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. +420 224 353 945 ripka@fel.cvut.cz
doc. Ing. Tomáš Šimek, CSc.   +420 224 357 415 simek@fel.cvut.cz
Květa Seltsamová   +420 224 352 295 seltsamo@fel.cvut.cz
Ing. Zdeněk Mack tajemník   mackzden@fel.cvut.cz

 

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack