28. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze
15. října 2022

 Fotografie
budik.gif (1045 bytes) Program

I v letošním roce budete mít znovu příležitost se sejít se svými spolužáky na Elektrotechnické fakultě při 28. Setkání absolventů

Platba je možná jen tak, jak je uvedeno na internetové přihlášce - buď hotově v den setkání nebo přes Vaše internetové bankovnictví na náš účet u ČS č. 162791319/0800 s variabilním symbolem uvedeném ve zpětném e-mailu po registraci.

Jako každoročně pořádá ELEKTRA – Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze setkání absolventů. Na rok 2022 vychází setkání těch, kteří na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1982, 1985-87, 1990-92, 1995-97, 2000-02, 2005-07, 2010-12 a 2015-17, 2020-22. Zveme tak všechny absolventy v pravidelném pětiletém cyklu a také ty absolventy, kteří ukončili studium před čtyřiceti a více lety. Letošní setkání se koná v sobotu dne 15. 10. 2022 na FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6.

Do programu setkání je zařazena i tradiční prohlídka fakulty a kateder jak v Dejvicích, tak na Karlově náměstí, abyste měli možnost seznámit se s tím, co se na fakultě učí, na jakých projektech se pracuje a jak je dnes fakulta vybavena. Během dopoledního programu je možné průběžné setkávání absolventů s některými pedagogy v místnosti č. 7, přízemí bloku A4.

V případě, že došlo ke změně ve vašich datech, informujte nás. Vždy je nutno uvádět rok ukončení studia. Jste-li ve styku s dalšími absolventy, prosíme, informujte je. Adresář, který máme k dispozici je, i přes naši snahu, stále neúplný.

Připomínáme, že písemná forma oznámení skončila rokem 2012. Od roku 2013 jsou absolventi oslovováni pouze e-mailem.

Na shledání s Vámi se těší

Ing. Josef Fárka
tajemník Spolku ELEKTRA
e-mail: farkajos@fel.cvut.cz
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
děkan FEL
předseda Spolku ELEKTRA

Program

budik.gif (1045 bytes)
8:00 Prezence na FEL ČVUT v Dejvicích, Technická 2
9:30 Zahájení
  • tajemníkem spolku v místnostech č. 256
  • uvítání účastníků děkanem FEL ČVUT a předsedou Spolku ELEKTRA
  • vystoupení představitele ČVUT
10:30 Fotografování postupně po ročnících v posluchárně č. 256
12:00 Prohlídka fakulty a kateder v Dejvicích a na Karlově náměstí
14:00 Uzavření fakulty

Účastnický poplatek

  • Uhradíte v místě akce při registraci a činí 200 Kč na osobu nebo je možné hradit při internetové registraci přímo.
  • Vložné (nejde o členský příspěvek) zahrnuje organizační poplatky, Výroční zpráva FEL, fotografii, suvenýr a poštovné.

Ubytování

  • Bude zajištěno Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 (pro účastníky, kteří si objednají nocleh).
  • Cena ubytování včetně snídaně: 1/1 pokoj 700 Kč/noc, 1/2 pokoj 1200 Kč/noc.

Občerstvení

  • Bude možné v bufetu fakulty.
Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack