19. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze
5. listopadu 2011

Fotografie
budik.gif (1045 bytes) Program
Registrace – přihláška na setkání
dopis Kontaktní osoby

 

Vážená kolegyně, vážený kolego,

V letošním roce budete mít znovu příležitost se sejít se svými spolužáky na Elektrotechnické fakultě při 19. Setkání absolventů.

Jako každoročně pořádá ELEKTRA – Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze setkání absolventů. Na rok 2011 vychází setkání těch, kteří na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1970, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001 a 2006. Zveme všechny absolventy v pravidelném pětiletém cyklu a také ty absolventy, kteří ukončili studium před čtyřiceti a více lety.

Letošní setkání se koná v sobotu dne 5. 11. 2011 na FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6.

Účastnický poplatek uhradíte v místě akce při registraci a činí 250 Kč na osobu, důchodci 150 Kč. Vložné zahrnuje organizační poplatky, Ročenku 2010 / 2011, fotografii, suvenýr a poštovné.

Do programu setkání je zařazena i prohlídka fakulty a kateder jak v Dejvicích, tak na Karlově náměstí, abyste měli možnost seznámit se s tím, co se na fakultě učí, na jakých projektech se pracuje a jak je dnes fakulta vybavena.

I v případě, že se Setkání nezúčastníte, vyplňte, prosím, přiložený dotazník a zašlete jej na adresu Spolku ELEKTRA. Jste-li ve styku s dalšími absolventy, prosíme, informujte je a současně nám napište jejich kontaktní e-mail, abychom je mohli také pozvat. Adresář, který máme k dispozici je, i přes naši snahu, stále neúplný.

Písemná forma oznámení bude během cyklu pěti let zrušena a absolventi budou oslovováni pouze e-mailem.

Nejste členem Spolku ELEKTRA a chcete se jím stát a zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem? Vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete poštou na adresu Spolku ELEKTRA, Technická 2, 160 00 Praha 6. Pokyn o způsobu úhrady členského příspěvku (100 Kč ročně) Vám bude zaslán po doručení přihlášky.

Na shledání s Vámi se těší

doc. Ing. Tomáš Šimek, CSc.
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
tajemník Spolku ELEKTRA
děkan FEL
e-mail: simek@fel.cvut.cz
předseda Spolku ELEKTRA


Program

budik.gif (1045 bytes)
8:00 Prezence na FEL ČVUT v Dejvicích, Technická 2
9:30 Zahájení
  • tajemníkem spolku v místnostech č. 209, 309
  • uvítání účastníků děkanem FEL ČVUT a předsedou spolku ELEKTRA prof. Ing. Pavlem Ripkou, CSc.
  • vystoupení prorektora  ČVUT – prof. Ing. Petra Moose, CSc.
10:30 Fotografování postupně po ročnících v posluchárně č. 209
12:00 Prohlídka fakulty a kateder v Dejvicích a na Karlově náměstí
14:00 Uzavření fakulty

Během dopoledního programu je možné průběžné setkávání absolventů s některými pedagogy v místnosti č. 7, přízemí bloku A4.

Vložné

  • Vložné: 250 Kč na osobu, důchodci 150 Kč. Zahrnuje organizační poplatky, fotografii, suvenýr, poštovné a Ročenku 2010/2011 vydanou k příležitosti 19. Setkání absolventů.
  • Tento účastnický poplatek (nejde o členský příspěvek) se bude hradit při prezenci v místě konání.

Ubytování

  • Bude zajištěno Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 (pro účastníky, kteří si objednají nocleh).
  • Cena ubytování včetně snídaně: 1/1 pokoj 560 Kč/noc, 1/2 pokoj 870 Kč/noc

Občerstvení

  • Bude možné v bufetu fakulty.

Při setkání bude možno zakoupit suvenýry Spolku ELEKTRA a pro případné zájemce bude i doprodej dvoudílného almanachu FEL ČVUT.

Kontaktní osoby

1949 – 1950 doc. Ing. Jaroslav Hrabák, CSc.
e-mail: jar.hrabak@seznam.cz
1951 – 1952 doc. Ing. Jaroslav Kopecký, CSc.
e-mail: kopecky@vc.cvut.cz
1953 prof. Ing. Milan Mikulec, DrSc.
e-mail: mmikulec@chello.cz
1954 Ing. Čestmír Janda
e-mail: cjanda@seznam.cz
1956 Ing. František Kubec, CSc.
e-mail: kubec@ure.cas.cz
1957 doc. Ing. Zdislav Pech, CSc.
e-mail: Zdislav.pech@gmail.com
1958 Ing. Jiří Keller, CSc.
e-mail: jiri.keller@razdva.cz
1959

Ing. Jan Peřina
e-mail: perina@fel.cvut.cz

1960 doc. Ing. V. Novotný, CSc.
e-mail: novotny@fel.cvut.cz
1961 doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. 
e-mail: vysoky@fd.cvut.cz
1962 doc. Ing. T. Šimek, CSc.
e-mail: simek@fel.cvut.cz
1963 doc. Ing. Vladislav Kvasnička, CSc.
e-mail: kvasnicv@fel.cvut.cz
1964 doc. Ing. Petr Voženílek, CSc.
e-mail: vozenile@fel.cvut.cz
1965 Ing. Miroslav Vondrák, CSc.
e-mail: vondrak@fel.cvut.cz
1966 doc. Ing. Slavomír Jirků, CSc.
e-mail: jirku@fel.cvut.cz
1967 doc. Ing. Ondřej Vysoký, CSc.
e-mail: vysokyo@fel.cvut.cz
1968 doc. Ing. Jiří Chod, CSc.
e-mail: chod@fel.cvut.cz
1969 doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc.
e-mail: balek@fel.cvut.cz
1971 doc. Ing. Pavel Mach, CSc.
e-mail: mach@fel.cvut.cz
1976 Ing. Jan Schmidt, Ph.D.
e-mail: schmidt@fel.cvut.cz
1981 prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
e-mail: hlavac@fel.cvut.cz
1986 doc. Ing.Roman Čmejla, CSc.
e-mail: cmejla@fel.cvut.cz
1991 Ing. Martin Beneš, Ph.D.
e-mail: benes@fel.cvut.cz
1996 doc.Ing. Jan Holub, Ph.D.
e-mail: holubjan@fel.cvut.cz
2001 Ing. Jiří Okřínek, Ph.D.
e-mail: xvokrine@fel.cvut.cz
2006 Ing. Jan Mikeš
e-mail: mikesja1@fel.cvut.cz
Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack