17. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze
7. listopadu 2009


Video
Fotografie
budik.gif (1045 bytes) Program
Registrace – přihláška na setkání

 

Vážená kolegyně, vážený kolego,

v letošním roce budete mít znovu příležitost se sejít se svými spolužáky na ČVUT FEL při 17. setkání absolventů.

Jako každoročně pořádá ELEKTRA – spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze setkání absolventů. Na rok 2009 vychází setkání těch, kdo na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994, 1999 a 2004. Zveme všechny absolventy v pravidelném pětiletém cyklu a také ty absolventy, kteří ukončili studium před čtyřiceti a více lety.

Letošní setkání se koná v sobotu dne 7. 11. 2009 na FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6.

Účastnický poplatek se letos bude hradit při registraci v místě konání. Vložné činí 200 Kč na osobu, důchodci 100 Kč. Zahrnuje organizační poplatky, Ročenku 2008/2009, fotografii, suvenýr a poštovné.

Do programu setkání je zařazena i prohlídka fakulty a kateder, jak v Dejvicích, tak na Karlově náměstí, abyste měli možnost seznámit se s tím, co se na fakultě učí, na jakých projektech se pracuje a jak je dnes fakulta vybavena.

I v případě, že se setkání nezúčastníte, vyplňte, prosím, přiložený dotazník a zašlete ho na adresu spolku ELEKTRA. Jste-li ve styku s dalšími absolventy, prosíme, informujte je a současně nám napište jejich adresy, abychom je mohli také pozvat. Adresář, který máme k dispozici je, i přes naši snahu, stále neúplný.

Nejste členem spolku ELEKTRA a chcete se jím stát a zúčastňovat se všech akcí pořádaných spolkem? Vyplňte přiloženou přihlášku do spolku a zašlete poštou na adresu spolku ELEKTRA, Technická 2, 160 00 Praha 6. Pokyn o způsobu úhrady členského poplatku (100  Kč ročně) Vám bude zaslán po doručení přihlášky.

Informace o spolku ELEKTRA a přihlášku naleznete také na adrese: https://fel.cvut.cz/elektra/

Na shledání s Vámi se těší

doc. Ing. Tomáš Šimek, CSc.
tajemník Spolku ELEKTRA
e-mail: simek@fel.cvut.cz


Program

budik.gif (1045 bytes)
8:00 Prezence na FEL ČVUT v Dejvicích, Technická 2
9:30 Zahájení
  • doc. Ing. Tomáš Šimek, CSc. – místnosti č. 209, 309
  • uvítání účastníků děkanem FEL ČVUT a předsedou Spolku ELEKTRA prof. Ing. Borisem Šimákem, CSc.
  • vystoupení rektora ČVUT – prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.
10:30 Fotografování postupně po ročnících v posluchárně č. 209
12:00 Prohlídka fakulty a kateder v Dejvicích a na Karlově náměstí
14:30 Setkání po ročnících ve vybraných posluchárnách
15:00 Uzavření fakulty

Během dopoledního programu je možné průběžné setkávání absolventů s některými pedagogy v místnosti č. 7, přízemí bloku A4.

Vložné

  • Vložné: 200,- Kč na osobu, důchodci 100,- Kč . Zahrnuje organizační poplatky, fotografii, suvenýr, poštovné a Ročenku 2008/2009 vydanou k příležitosti Setkání absolventů.
  • Účastnický poplatek se bude hradit při prezenci v místě konání.

Ubytování

  • Bude zajištěno Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 (pro účastníky, kteří si objednají nocleh).
  • Cena ubytování včetně snídaně: 1/1 pokoj 560 Kč/noc, 1/2 pokoj 870 Kč/noc

Občerstvení

  • Bude možné v bufetu fakulty.

Při setkání bude možno zakoupit suvenýry Spolku ELEKTRA a pro případné zájemce bude i doprodej dvoudílného almanachu FEL ČVUT.

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack