29. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze
2. března 2024

 Fotografie
budik.gif (1045 bytes) Program

I v letošním roce budete mít znovu příležitost se sejít se svými spolužáky na Elektrotechnické fakultě při 29. Setkání absolventů

Platba je možná jen tak, jak je uvedeno na internetové přihlášce - buď hotově v den setkání nebo přes Vaše internetové bankovnictví na náš účet u ČS č. 162791319/0800 s variabilním symbolem uvedeném ve zpětném e-mailu po registraci.

Jako každoročně pořádá ELEKTRA – Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze setkání absolventů. Na rok 2022 vychází setkání těch, kteří na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1983, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2018, 2023. Zveme tak všechny absolventy v pravidelném pětiletém cyklu a také ty absolventy, kteří ukončili studium před čtyřiceti a více lety. Letošní setkání se koná v sobotu dne 2. 3. 2024 na FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6.

Do programu setkání je zařazena i tradiční prohlídka fakulty a kateder jak v Dejvicích, tak na Karlově náměstí, abyste měli možnost seznámit se s tím, co se na fakultě učí, na jakých projektech se pracuje a jak je dnes fakulta vybavena.

V případě, že došlo ke změně ve vašich datech, informujte nás. Vždy je nutno uvádět rok ukončení studia. Jste-li ve styku s dalšími absolventy, prosíme, informujte je. Adresář, který máme k dispozici je, i přes naši snahu, stále neúplný.

Připomínáme, že písemná forma oznámení skončila rokem 2012. Od roku 2013 jsou absolventi oslovováni pouze e-mailem.

Na shledání s Vámi se těší

Ing. Zdeněk Mack
tajemník Spolku ELEKTRA
e-mail: mackzden@fel.cvut.cz
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
děkan FEL
předseda Spolku ELEKTRA

Program

budik.gif (1045 bytes)
8:00 Prezence na FEL ČVUT v Dejvicích, Technická 2
9:30 Zahájení
  • tajemníkem spolku v místnosti č. 209 se streamováním do místnosti č. 309
  • uvítání účastníků děkanem FEL ČVUT a předsedou Spolku ELEKTRA
  • vystoupení představitele ČVUT
10:30 Fotografování postupně po ročnících v posluchárně č. 209
10:30 - 12:00 Promítání filmů z historie fakulty v místnosti č. 309
12:00 Přednáška paní prof. Efmertové o rekonstrukci rodného domu Františka Křižíka (místnost č. 309)
12:45 Prohlídka kateder a krytu CO v Dejvicích a kateder na Karlově náměstí
14:00 Uzavření fakulty

Účastnický poplatek

  • Uhraďte prosíme 200 Kč převodem na účet číslo 162791319/0800. Do poznámky prosíme uveďte vaše jméno a rok absolvování. Alternativně bude možné zaplatit vložné i v místě konání akce, nicméně platbou předem se vyhnete čekání.
  • Vložné (nejde o členský příspěvek) zahrnuje organizační poplatky a elektronickou verzi fotografie.

Ubytování

Občerstvení

  • Bude možné v bufetu fakulty.
Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack