28. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze

Vážená kolegyně, vážený kolego,

i v letošním roce jste měli mít znovu příležitost se sejít se svými spolužáky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze při 28. Setkání absolventů.

Vzhledem k vážné zdravotní situaci ve státě není bohužel možné setkání uskutečnit. Moc nás to mrzí, a to i proto, že v letošním akademickém roce Fakulta elektrotechnická ČVUT oslaví 70 let své existence. Setkání je nutné připravovat s předstihem, informujeme Vás tedy již nyní.

Na rok 2020 a 2021 vycházelo setkání těch, kteří na FEL ČVUT v Praze promovali v letech 1949 až 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 a 2015.

Na základě doporučení hygienické stanice Praha a vzhledem k nárůstu nakažených není možné setkání uspořádat. Bylo nám doporučeno setkání uskutečnit v dubnu roku 2022.

Včas budete o všem informováni prostřednictvím webových stránek spolku ELEKTRA i e-mailem. Moc nás mrzí, že není možné setkání uspořádat.

Na shledání s Vámi se těší

Ing. Josef Fárka, tajemník spolku ELEKTRA

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., tajemník spolku ELEKTRA děkan FEL a předseda spolku ELEKTRA

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack