27. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze
9. listopadu 2019

 Fotografie
budik.gif (1045 bytes) Program

I v letošním roce budete mít znovu příležitost se sejít se svými spolužáky na Elektrotechnické fakultě při 27. Setkání absolventů

V letošním roce zatím není možné platit platební kartou. Pracujeme na tom, ale platební bránu se nám zatim nepodřilo dokončit. Platební brána ČVUT není pro nás letos funkční. Platba je možná jen tak jak je uvedeno na internetové přihlášce - buď hotově v den setkání nebo přes internetové Vaše bankovnictví na náš účet u ČS č. 162791319/0800 s variabilním symbolem ve zpětném e-mailu po registraci.

Jako každoročně pořádá ELEKTRA – Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze setkání absolventů. Na rok 2019 vychází setkání těch, kteří na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 a 2014. Zveme tak všechny absolventy v pravidelném pětiletém cyklu a také ty absolventy, kteří ukončili studium před čtyřiceti a více lety. Letošní setkání se koná v sobotu dne 9. 11. 2019 na FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6.

Do programu setkání je zařazena i tradiční prohlídka fakulty a kateder jak v Dejvicích, tak na Karlově náměstí, abyste měli možnost seznámit se s tím, co se na fakultě učí, na jakých projektech se pracuje a jak je dnes fakulta vybavena. Během dopoledního programu je možné průběžné setkávání absolventů s některými pedagogy v místnosti č. 7, přízemí bloku A4.

V případě, že došlo ke změně ve vašich datech, informujte nás. Vždy je nutno uvádět rok ukončení studia. Jste-li ve styku s dalšími absolventy, prosíme, informujte je. Adresář, který máme k dispozici je, i přes naši snahu, stále neúplný.

Připomínáme, že písemná forma oznámení skončila rokem 2012. Od roku 2013 jsou absolventi oslovováni pouze e-mailem.

Na shledání s Vámi se těší

Ing. Josef Fárka
tajemník Spolku ELEKTRA
e-mail: farkajos@fel.cvut.cz
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
děkan FEL
předseda Spolku ELEKTRA

Program

budik.gif (1045 bytes)
8:00 Prezence na FEL ČVUT v Dejvicích, Technická 2
9:30 Zahájení
  • tajemníkem spolku v místnostech č. 256
  • uvítání účastníků děkanem FEL ČVUT a předsedou Spolku ELEKTRA
  • vystoupení představitele ČVUT
10:30 Fotografování postupně po ročnících v posluchárně č. 256
12:00 Prohlídka fakulty a kateder v Dejvicích a na Karlově náměstí
14:00 Uzavření fakulty

Účastnický poplatek

  • Uhradíte v místě akce při registraci a činí 200,-Kč na osobu nebo je možné hradit při internetové registraci přímo.
  • Vložné (nejde o členský příspěvek) zahrnuje organizační poplatky, Výroční zpráva FEL, fotografii, suvenýr a poštovné.

Ubytování

  • Bude zajištěno Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 (pro účastníky, kteří si objednají nocleh).
  • Cena ubytování včetně snídaně: 1/1 pokoj 620 Kč/noc, 1/2 pokoj 1040 Kč/noc.

Občerstvení

  • Bude možné v bufetu fakulty.
Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack