20. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze
10. listopadu 2012

Fotografie
budik.gif (1045 bytes) Program
Registrace – přihláška na setkání

 

Vážená kolegyně, vážený kolego!

V letošním roce budete mít znovu příležitost se sejít se svými spolužáky na Elektrotechnické fakultě při 20. Setkání absolventů.

Jako každoročně pořádá ELEKTRA – Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze setkání absolventů. Na rok 2012 vychází setkání těch, kteří na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002 a 2007. Zveme všechny absolventy v pravidelném pětiletém cyklu a také ty absolventy, kteří ukončili studium před čtyřiceti a více lety.

Letošní setkání se koná v sobotu dne 10. 11. 2012 na FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6.

Účastnický poplatek uhradíte v místě akce při registraci a činí 250,- Kč na osobu, důchodci 150,- Kč. Vložné zahrnuje organizační poplatky, Ročenku 2011 / 2012, fotografii, suvenýr a poštovné.

Do programu setkání je zařazena i prohlídka fakulty a kateder jak v Dejvicích, tak na Karlově náměstí, abyste měli možnost seznámit se s tím, co se na fakultě učí, na jakých projektech se pracuje a jak je dnes fakulta vybavena.

I v případě, že se setkání nezúčastníte, vyplňte, prosím, přiložený dotazník a zašlete jej na adresu Spolku ELEKTRA.

Jste-li ve styku s dalšími absolventy, prosíme, informujte je a současně nám napište jejich kontaktní e-mail, abychom je mohli také pozvat. Adresář, který máme k dispozici je, i přes naši snahu, stále neúplný.

Písemná forma oznámení končí rokem 2012. Od roku 2013 absolventi budou oslovováni pouze e-mailem.

Nejste členem Spolku ELEKTRA a chcete se jím stát a zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem? Vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete ji poštou na adresu Spolku ELEKTRA, Technická 2, 160 00 Praha 6. Pokyn o způsobu úhrady členského příspěvku (Kč 100,- ročně) Vám bude zaslán po doručení přihlášky.

Na shledání s Vámi se těší

doc. Ing. Tomáš Šimek, CSc.
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
tajemník Spolku ELEKTRA
děkan FEL
e-mail: simek@fel.cvut.cz
předseda Spolku ELEKTRA

 

Program

budik.gif (1045 bytes)
8:00 Prezence na FEL ČVUT v Dejvicích, Technická 2
9:30 Zahájení
  • tajemníkem spolku v místnostech č. 209, 309
  • uvítání účastníků děkanem FEL ČVUT a předsedou spolku ELEKTRA prof. Ing. Pavlem Ripkou, CSc.
  • vystoupení rektora  ČVUT
10:30 Fotografování postupně po ročnících v posluchárně č. 209
12:00 Prohlídka fakulty a kateder v Dejvicích a na Karlově náměstí
14:00 Uzavření fakulty

Během dopoledního programu je možné průběžné setkávání absolventů s některými pedagogy v místnosti č. 7, přízemí bloku A4.

Vložné

  • Vložné: 250 Kč na osobu, důchodci 150 Kč. Zahrnuje organizační poplatky, fotografii, suvenýr, poštovné a Ročenku 2011/2012 vydanou k příležitosti 20. Setkání absolventů.
  • Tento účastnický poplatek (nejde o členský příspěvek) se bude hradit při prezenci v místě konání.

Ubytování

  • Bude zajištěno Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 (pro účastníky, kteří si objednají nocleh).
  • Cena ubytování včetně snídaně: 1/1 pokoj 56 0 Kč/noc, 1/2 pokoj 87 0 Kč/noc.

Občerstvení

  • Bude možné v bufetu fakulty.

Při setkání bude možno zakoupit suvenýry Spolku ELEKTRA a pro případné zájemce bude i doprodej dvoudílného almanachu FEL ČVUT.

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack