16. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze
8. listopadu 2008

Fotografie
Zahajovací projev
budik.gif (1045 bytes) Program
   
40. výročí úmrtí prof. Zdeňka Trnky
dopis Kontaktní osoby


Vážená kolegyně, vážený kolego,

v letošním roce budete mít znovu příležitost se sejít se svými spolužáky na ČVUT FEL při 16. Setkání absolventů.

Jako každoročně pořádá ELEKTRA - Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Setkání absolventů. Na rok 2008 vychází setkání těch, kdo na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998 a 2003. Zveme všechny absolventy v pravidelném pětiletém cyklu a také ty absolventy, kteří ukončili studium před čtyřiceti a více lety. Letošní setkání se koná v sobotu dne 8. 11. 2008 na FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6.

Účastnický poplatek se letos bude hradit při registraci v místě konání. Vložné činí 200,- Kč na osobu, důchodci 100,- Kč. Zahrnuje organizační poplatky, Ročenku 2007/2008, fotografii, suvenýr a poštovné.

Do programu Setkání je zařazena i prohlídka fakulty a kateder, jak v Dejvicích, tak na Karlově náměstí, abyste měli možnost seznámit se s tím, co se na fakultě učí, na jakých projektech se pracuje a jak je dnes fakulta vybavena.

I v případě, že se Setkání nezúčastníte, vyplňte, prosím, přiložený dotazník a zašlete ho na adresu Spolku ELEKTRA. Jste-li ve styku s dalšími absolventy, prosíme, informujte je a současně nám napište jejich adresy, abychom je mohli také pozvat. Adresář, který máme k dispozici je, i přes naši snahu, stále neúplný.

Nejste členem Spolku ELEKTRA a chcete se jím stát a zúčastňovat se všech akcí pořádaných Spolkem? Vyplňte tedy přiloženou přihlášku a zašlete poštou na adresu Spolku ELEKTRA, Technická 2, 160 00 Praha 6. Pokyn o způsobu úhrady členského poplatku (Kč 100,- ročně) Vám bude zaslán po doručení přihlášky.

Na shledání s Vámi se těší

doc. Ing. Božena Coufalová, CSc.
prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
tajemnice Spolku ELEKTRA
děkan FEL
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
předseda Spolku ELEKTRA


Program

budik.gif (1045 bytes)
8:30 Prezence na FEL ČVUT v Dejvicích, Technická 2
9:30 Zahájení
  • doc. Ing. Coufalová – místnosti č. 209, 309
  • uvítání účastníků děkanem FEL ČVUT a předsedou Spolku ELEKTRA prof. Ing. Borisem Šimákem, CSc.
  • vystoupení rektora ČVUT – prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.
10:30 Fotografování postupně po ročnících v posluchárně č. 209
12:00 Prohlídka fakulty a kateder v Dejvicích a na Karlově náměstí
14:30 Setkání po ročnících ve vybraných posluchárnách
15:00 Uzavření fakulty

Během dopoledního programu je možné průběžné setkávání absolventů s některými pedagogy v místnosti č. 7, přízemí bloku A4.

Vložné

  • Vložné: 200,- Kč na osobu, důchodci 100,- Kč . Zahrnuje organizační poplatky, fotografii, suvenýr, poštovné a Ročenku 2007/2008 vydanou k příležitosti Setkání absolventů.
  • Účastnický poplatek se bude hradit při prezenci v místě konání.

Ubytování

  • Bude zajištěno Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 (pro účastníky, kteří si objednají nocleh).
  • Cena ubytování včetně snídaně: 1/1 pokoj 700 Kč/noc, 1/2 pokoj 1100 Kč/noc

Občerstvení

  • Bude možné v bufetu fakulty.

Při setkání bude možno zakoupit suvenýry Spolku ELEKTRA a pro případné zájemce bude i doprodej dvoudílného almanachu FEL ČVUT.

Kontaktní osoby

1949 – 1950 doc. Ing. Jaroslav Hrabák, CSc.
e-mail: jar.hrabak@seznam.cz
1951 prof. Ing. Milan Kubát, DrSc.
e-mail: milankubat@seznam.cz
1952 doc. Ing. Jaroslav Kopecký, CSc.
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1953 prof. Ing. Milan Mikulec, DrSc.
e-mail: mmikulec@chello.cz
1954 Ing. Čestmír Janda
e-mail: cjanda@seznam.cz
1956 Ing. František Kubec, CSc.
e-mail: kubec@ure.cas.cz
1957 doc. Ing. Zdislav Pech, CSc.
e-mail: Zdislav.pech@gmail.com
1958 Ing. Jiří Keller, CSc.
e-mail: jiri.keller@razdva.cz
1959

Ing. Jan Peřina
e-mail: perina@fel.cvut.cz

1960 doc. Ing. V. Novotný, CSc.
e-mail: novotny@fel.cvut.cz
1961 doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. 
e-mail: vysoky@fd.cvut.cz
1962 doc. Ing. T. Šimek, CSc.
e-mail: simek@fel.cvut.cz
1963 doc. Ing. Vladislav Kvasnička, CSc.
e-mail: kvasnicv@fel.cvut.cz
1964 doc. Ing. Petr Voženílek, CSc.
e-mail: vozenile@fel.cvut.cz
1965 Ing. Miroslav Vondrák, CSc.
e-mail: vondrak@fel.cvut.cz
1966 doc. Ing. Slavomír Jirků, CSc.
e-mail: jirku@fel.cvut.cz
1967 doc. Ing. Ondřej Vysoký, CSc.
e-mail: vysokyo@fel.cvut.cz
1968 doc. Ing. Jiří Chod, CSc.
e-mail: chod@fel.cvut.cz
1969 doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc.
e-mail: balek@fel.cvut.cz
1970 doc. Ing. Miroslav Šnorek, CSc.
e-mail: snorek@fel.cvut.cz
1975 doc. Ing. Jiří Lettl, CSc
e-mail: lettl@fel.cvut.cz
1980 Ing. Zdeněk Muzikář,CSc.
e-mail: muzikar@fel.cvut.cz
1985 Ing. Martin Bílý
e-mail: bily@fel.cvut.cz
1990 Ing. Petr Jendele
e-mail: petr.jendele@fit.cvut.cz

Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
e-mail: miroslav.skrbek@fit.cvut.cz
1995 doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
e-mail: jirina@fbmi.cvut.cz
2000 Ing. Vladimír Janíček
e-mail: janicev@fel.cvut.cz
2005 Ing. Zdeněk Bečvář
e- mail: becvaz1@fel.cvut.cz
Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack