15. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze
3. listopadu 2007

 
Fotografie
budik.gif (1045 bytes) Program
Přihláška/Dotazník k setkání

 

Vážená kolegyně, vážený kolego,

v letošním roce budete mít znovu příležitost se sejít se svými spolužáky na ČVUT FEL při 15. Setkání absolventů.

Jako každoročně pořádá ELEKTRA - Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Setkání absolventů. Na rok 2007 vychází setkání těch, kdo na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 a 2002. Zveme všechny absolventy v pravidelném pětiletém cyklu a také ty absolventy, kteří ukončili studium před čtyřiceti a více lety. Letošní setkání se koná v sobotu dne 3. 11. 2007 na FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6.

Účastnický poplatek se letos bude hradit při registraci v místě konání. Vložné činí 200 Kč na osobu, důchodci 100 Kč a zahrnuje organizační poplatky, Ročenku 2006/2007, fotografii, suvenýr a poštovné.

Do programu Setkání je zařazena i prohlídka fakulty a kateder, jak v Dejvicích, tak na Karlově náměstí, abyste měli možnost seznámit se s tím, co se na fakultě učí, na jakých projektech se pracuje a jak je dnes fakulta vybavena.

I v případě, že se Setkání nezúčastníte, vyplňte, prosím, přiložený dotazník a zašlete ho na adresu Spolku ELEKTRA. Jste-li ve styku s dalšími absolventy, prosíme, informujte je a současně nám napište jejich adresy, abychom je mohli také pozvat. Adresář, který máme k dispozici je, i přes naši snahu, stále neúplný.

Nejste členem Spolku ELEKTRA a chcete se jím stát a zúčastňovat se všech akcí pořádaných Spolkem? Vyplňte tedy přihlášku a zašlete poštou na adresu Spolku ELEKTRA, Technická 2, 160 00 Praha 6. Pokyn o způsobu úhrady členského poplatku (Kč 100,- ročně) Vám bude zaslán po doručení přihlášky.

Na shledání s Vámi se těší

doc. Ing. Božena Coufalová, CSc.
prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
tajemnice Spolku ELEKTRA
děkan FEL
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
předseda Spolku ELEKTRA


Program

budik.gif (1045 bytes)
8:30 Prezence na FEL ČVUT v Dejvicích, Technická 2
9:30 Zahájení
  • doc. Ing. Coufalová – místnosti č. 209, 309
  • uvítání účastníků děkanem FEL ČVUT a předsedou Spolku ELEKTRA prof. Ing. Borisem Šimákem, CSc.
  • vystoupení rektora ČVUT – prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.
  • 100. výročí narození prof. Antonína Svobody - doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.
10:30 Fotografování postupně po ročnících v posluchárně č. 209
12:00 Prohlídka fakulty a kateder v Dejvicích a na Karlově náměstí
14:30 Setkání po ročnících ve vybraných posluchárnách
15:00 Uzavření fakulty

Během dopoledního programu je možné průběžné setkávání absolventů s některými pedagogy v místnosti č. 7, přízemí bloku A4.

Vložné

  • Vložné: 200,- Kč na osobu, důchodci 100,- Kč . Zahrnuje organizační poplatky, fotografii, suvenýr, poštovné a Ročenku 2006/2007 vydanou k příležitosti Setkání absolventů.
  • Účastnický poplatek se bude hradit při prezenci v místě konání.

Ubytování

  • Bude zajištěno Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 (pro účastníky, kteří si objednají nocleh).
  • Cena ubytování včetně snídaně: tuzemec 1/1 pokoj 350,-Kč/ noc, 1/2 pokoj 500,- Kč/noc, cizinec 1/1 pokoj 600,-Kč/ noc, 1/2 pokoj 750,- Kč/noc

Občerstvení

  • Bude možné v bufetu fakulty.

V budově FEL ČVUT je možno si při setkání zakoupit dvoudílný almanach FEL ČVUT, suvenýry fakulty a Spolku ELEKTRA.

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack