14. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze
4. listopadu 2006

 
Fotografie
budik.gif (1045 bytes) Program

 

Vážená kolegyně, vážený kolego,

v letošním roce budete mít znovu příležitost se sejít se svými spolužáky na ČVUT FEL, kde jste před lety promovali.

ELEKTRA - Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze pořádá každoročně v září Setkání absolventů fakulty. Na rok 2006 vychází setkání těch, kdo na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996 a 2001. Zveme všechny absolventy v pravidelném pětiletém cyklu a také ty absolventy, kteří ukončili studium před čtyřiceti a více lety. Setkání se koná na fakultě v Praze 6, v sobotu dne 4. 11. 2006

Fakulta by Vám ráda ukázala, jak je dnes vybavena, co učí a na jakých projektech pracuje. Proto je do programu Setkání zařazena i prohlídka fakulty a kateder, jak v Dejvicích, tak na Karlově náměstí.

Vložné činí 200,- Kč na osobu, nepracující důchodci 50,- Kč. Zahrnuje organizační poplatky, fotografii, suvenýr a poštovné. Poplatek je možno zaplatit při prezenci v místě konání, nebo převodním příkazem na účet u České Spořitelny - pobočka Praha 6, číslo účtu 162791319/0800. Jako variabilní symbol, prosím, uveďte číslo 62, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, bez háčků a čárek.

I v případě, že se Setkání nezúčastníte, vyplňte, prosím, přiložený dotazník a zašlete ho na adresu Spolku ELEKTRA. Jste-li ve styku s dalšími absolventy, prosíme, informujte je a současně nám napište jejich adresy, abychom je mohli také pozvat. Adresář, který máme k dispozici je, i přes naši snahu, stále neúplný.

Zároveň upozorňujeme: chcete-li se stát členem Spolku ELEKTRA a zúčastňovat se všech akcí pořádaných Spolkem, vyplňte přihlášku a zašlete e-mailem na adresu: miksovsk@fel.cvut.cz nebo písemně: Spolek ELEKTRA, Technická 2, 160 00 Praha 6. Pokyn o způsobu úhrady členského poplatku ( Kč 100,- ročně) Vám bude zaslán po doručení přihlášky.

Na shledání s Vámi se těší

doc. Ing. Božena Coufalová, CSc.
Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
tajemnice Spolku ELEKTRA
děkan FEL
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
předseda Spolku ELEKTRA


Program

budik.gif (1045 bytes)
8:30 Prezence na FEL ČVUT v Dejvicích, Technická 2
9:30 Zahájení v místnosti č. 256
  • děkan ČVUT FEL a předseda Spolku ELEKTRA Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
  • další významní představitelé ČVUT FEL a Spolku ELEKTRA
10:30 Fotografování postupně po ročnících v posluchárně č. 256
Setkání absolventů s učiteli a pracovnicemi pedagogického oddělení v místnosti č. 7 v přízemí bloku A4
12:00 Prohlídka fakulty a kateder v Dejvicích a na Karlově náměstí
14:30 Setkání po ročnících ve vybraných posluchárnách
15:00 Uzavření fakulty

Během dopoledního programu je možné průběžné setkávání absolventů s některými pedagogy v místnosti č. 7, přízemí bloku A4.

Vložné

  • 200,- Kč na osobu, nepracující důchodci 50,- Kč . Zahrnuje organizační poplatky, fotografii, suvenýr , poštovné a publikaci „Ročenka FEL“ vydanou ku příležitosti Setkání absolventů.
  • Účastnický poplatek je možné uhradit při prezenci v místě konání.

Ubytování

  • Bude zajištěno v Hotelu Krystal, José Martího 2/407, Praha 6 (pro účastníky, kteří si objednají nocleh).
  • Cena ubytování včetně snídaně: 1-lůžkový pokoj 440,-Kč/noc , 2-lůžkový pokoj 630,- Kč/noc

Občerstvení

  • Bude možné v bufetu fakulty.

V budově FEL ČVUT je možno si při setkání zakoupit dvoudílný almanach FEL ČVUT, suvenýry fakulty a Spolku ELEKTRA.

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack