12. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze
18. září 2004

 
dopis Kontaktní osoby
budik.gif (1045 bytes) Program


Vážená kolegyně, vážený kolego,

v letošním roce budete mít znovu příležitost se sejít se svými spolužáky na ČVUT FEL, kde jste před lety promovali.

ELEKTRA - Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze pořádá každoročně v září Setkání absolventů fakulty. Na rok 2004 vychází sraz těch, kdo na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994 a 1999. Zveme také všechny absolventy v pravidelném pětiletém cyklu a také ty absolventy, kteří ukončili studium před čtyřiceti a více lety. Setkání se koná na fakultě v Praze 6, dne 18. 9. 2004.

Fakulta by Vám ráda také ukázala, jak je dnes vybavena, co učí a na jakých projektech pracuje. Proto je do programu Setkání zařazena i prohlídka fakulty a kateder, jak v Dejvicích, tak na Karlově náměstí.

I v případě, že se Setkání nezúčastníte, vyplňte prosím přiložený dotazník a zašlete ho na adresu Spolku ELEKTRA. Jste-li ve styku s dalšími absolventy, prosíme, informujte je a současně nám napište jejich adresy, abychom je mohli také pozvat. Adresář, který máme k dispozici je, i přes naši snahu, stále neúplný.

Na shledání s Vámi se těší

doc. Ing. Božena Coufalová, CSc.
Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.
tajemnice Spolku ELEKTRA
děkan FEL
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
předseda Spolku ELEKTRA


Program

budik.gif (1045 bytes)
8:30 Prezence na FEL ČVUT v Dejvicích, Technická 2
9:30 Zahájení v místnosti č. 256
  • děkan ČVUT FEL a předseda Spolku ELEKTRA prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.
  • další významní představitelé ČVUT FEL a Spolku ELEKTRA
10:30 Fotografování postupně po ročnících v posluchárně č. 256
Setkání absolventů s učiteli a pracovnicemi pedagogického oddělení v místnosti č. 7 v přízemí bloku A4
12:00 Prohlídka fakulty a kateder v Dejvicích a na Karlově náměstí
14:30 Setkání po ročnících ve vybraných posluchárnách
17:00 Uzavření fakulty

Během dopoledního programu je možné průběžné setkávání absolventů s některými pedagogy v místnosti č. 7, přízemí bloku A4.

Vložné

  • 150 Kč na osobu zahrnuje organizační poplatky, barevnou fotografii, suvenýr, poštovné. Absolventi, kteří jsou již v důchodu, vložné platit nemusí.
  • Účastnický poplatek je možné uhradit při prezenci v místě konání nebo převodním příkazem na účet u České Spořitelny – pobočky Praha 6, číslo účtu 162791319/0800. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, datum narození, i do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, bez háčků a čárek.

Ubytování

  • Bude zajištěno v Bubenečské koleji (pro účastníky, kteří si objednají nocleh).
  • Cena ubytování: 1 lůžko 300 Kč/noc

Občerstvení

  • Bude možné v bufetu fakulty.

V budově FEL ČVUT je možno si při setkání zakoupit dvoudílný almanach FEL ČVUT, suvenýry fakulty a Spolku ELEKTRA.


Kontaktní osoby

Ročník Zástupce ročníku Spojení
1949–1950 Doc. Ing. Jaroslav Hrabák, CSc. tel.: 224 352 295
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1951 Ing. Jiří Burian, CSc. tel.: 224 352 295
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1952 Doc. Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. tel.: 224 922 719
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1953 Prof. Ing. Milan Mikulec, DrSc. tel.: 224 352 295
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1954 Ing. Jaroslav Nádhera, CSc. tel.: 233 342 602
e-mail: tre@csh.cz
1956 Ing. František Kubec, CSc. e-mail: kubec@ure.cas.cz
tel.: 266 773 423, 220 960 216
1957 Doc. Ing. Zdislav Pech, CSc. e-mail: pech@lab.felk.cvut.cz
tel.: 224 357 457
K 335 Katedra řídicí techniky
1958 Ing. Augustin Mayer e-mail: gusta.mayer@raz-dva.cz
tel.: 274 814 559
222 240 166 - záznamník
1959 Ing. Jan Peřina e-mail: perina@fel.cvut.cz
tel.: 224 352 159
K 314 Katedra el. pohonů a trakce
1960 Doc. Ing. Vladimír Novotný, CSc. e-mail: novotny@fel.cvut.cz
tel.: 224 352 150
K 314 Katedra el. pohonů a trakce
1961 Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. e-mail: vysoky@fd.cvut.cz
tel.:
1962 Doc. Ing. Tomáš Šimek, CSc. e-mail: simek@fel.cvut.cz
tel.: 224 357 415
K 335 Katedra řídicí techniky
1963 Doc. Ing. Vladislav Kvasnička, CSc.
 
 

Ing. František Petrásek

e-mail: kvasnicv@fel.cvut.cz
tel.: 224 352 371
K 315 Katedra elektroenergetiky

e-mail: petrasek@fel.cvut.cz
tel: 224 352 156
K 314 Katedra  el. pohonů a trakce

1964 Doc. Ing. Petr. Voženílek, CSc. e-mail: vozenile@fel.cvut.cz
tel: 224 352 135
K 314 Katedra  el. pohonů a trakce
1969 Doc. Ing.Rudolf Bálek CSc.

e-mail: balek@fel.cvut.cz
tel.: 224 352 384
K 302 Katedra fyziky

1974 Doc. Ing. Karel Richta, CSc. e-mail: richta@fel.cvut.cz
tel.: 224 357 319
K 336 Katedra počítačů
1979 Doc. Ing. Michal Haindl, DrSc. e-mail: haindl@utia.cas.cz
tel.: 266 052 350
UTIA
Pod vodárenskou věží 4
180 08 Praha 8
1984 Doc. Ing. Lenka Lhotská,CSc. e-mail: lhotska@fel.cvut.cz
tel.: 224 353 933
Oddělení VVZS
1989 Ing. Ladislav Oppl e-mail: oppl@fel.cvut.cz
tel.: 224 352 270
K 317 Katedra elektromagnetického pole
1994 Ing. Jan Bičák e-mail: bicak@fel.cvut.cz
K 331 Katedra teorie obvodů
1999 Ing. Martin Hromčík e-mail: hromcik@fel.cvut.cz
tel: 224 357 206
K 340 Centrum aplikované kybernetiky
Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack