11. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze
20. září 2003

 

dopis Kontaktní adresy
budik.gif (1045 bytes) Program

Setkání se koná pro ročníky, které absolvovaly v letech:

1949 1950 1951 1952 1953
1954 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1968
1973 1978 1983 1988 1993
1998        

dopis
Kontaktní adresy

Ročník Zástupce ročníku Spojení
1949–1950 Doc. Ing. Jaroslav Hrabák, CSc. tel.: 224 352 295
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1951 Ing. Jiří Burian, CSc. tel.: 224 352 295
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1952 Doc. Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. tel.: 224 922 719
1953 Prof. Ing. Milan Mikulec, DrSc. tel.: 224 352 295
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1954 Ing. Jaroslav Nádhera, CSc. tel.: 233 342 602
e-mail: tre@csh.cz
1956 Doc. Ing. Josef Schröfel, DrSc.
 

Ing. František Kubec, CSc.

e-mail: schrofel@feld.cvut.cz
tel.: 224 352 317
K 334 Katedra mikroelektroniky

e-mail: kubec@ure.cas.cz
tel.: 266 773 423, 220 960 216

1957 Doc. Ing. Zdislav Pech, CSc. e-mail: pech@lab.felk.cvut.cz
tel.: 224 357 457
K 335 Katedra řídicí techniky
1958 Ing. Augustin Mayer e-mail: gusta.mayer@raz-dva.cz
tel.: 274 814 559
222 240 166 - záznamník
1959 Ing. Jan Peřina e-mail: perina@fel.cvut.cz
tel.: 224 352 159
K 314 Katedra el. pohonů a trakce
1960 Doc. Ing. Vladimír Novotný, CSc. e-mail: novotny@fel.cvut.cz
tel.: 224 352 150
K 314 Katedra el. pohonů a trakce
1961 Doc. Ing. Ferdinand Wohlmuth, CSc. e-mail: wohlmuth@fel.cvut.cz
tel.: 220 921 779
K 315 Katedra elektroenergetiky
1962 Doc. Ing. Tomáš Šimek, CSc. e-mail: simek@fel.cvut.cz
tel.: 224 357 415
K 335 Katedra řídicí techniky
1963 Doc. Ing. Gabriela  Ptáčková, CSc.
 
 

Ing. František Petrásek

e-mail: ptackova@fel.cvut.cz
tel.: 224 352 820
K 331 Katedra teorie obvodů

e-mail: petrasek@fel.cvut.cz
tel: 224 352 156
K 314 Katedra  el. pohonů a trakce

1968
1969
Doc. Ing. Jiří Chod, CSc.

 

Ing. Eva Jerhotová, CSc

e-mail: chod@fel.cvut.cz
tel.: 224 352 086
K 332 Katedra telekomunikační techniky

e-mail: jerhotov@fel.cvut.cz
tel: 224 352 279
K 317 Katedra elektromagnetického pole

1973 Doc. Ing. Jan Janeček, CSc. e-mail: janecek@fel.cvut.cz
tel.: 224 357 267
K 336 Katedra počítačů
1978 Ing. Lubor Jirásek, CSc. e-mail: jirasek@fel.cvut.cz
tel.: 224 352 264
K 334 Katedra mikroelektroniky
1983 Ing. Michal Dočkal e-mail: dockal@fel.cvut.cz
tel.: 224 353 919
SVTI
1988 Ing. Tomáš Vlček, CSc. e-mail: vlcekt@fel.cvut.cz
tel.: 224 357 276
K333 Katedra kybernetiky
1993 Ing. Tomáš Hazdra 
Ing. Tereza Táborská
e-mail: hazdrat@fel.cvut.cz
Českolipská 388, 190 00 Praha 9
1998 Ing. Petr Aubrecht
 
 

Ing. Marcela Fejtová

e-mail: aubrech@fel.cvut.cz
tel: 224 357 390
K 333 Katedra kybernetiky

e-mail: fejt@fel.cvut.cz
tel:224 357 036
K 333 Katedra kybernetiky

budik.gif (1045 bytes)
 Program

8.30 Prezence na FEL ČVUT v Dejvicích, Technická 2
9.30

Zahájení v místnosti č. 256

  • děkanem ČVUT FEL a předsedou Spolku ELEKTRA prof. Ing. Vladimírem Kučerou, DrSc.
  • a dalšími významnými představiteli ČVUT FEL a Spolku ELEKTRA 
10.15 Fotografování po ročnících v posluchárně č. 256
10.15

Setkání absolventů s učiteli a pracovnicemi pedagogického oddělení v místnosti č. 7 v přízemí fakulty

11.00

Promítání videokazet

  • osobnosti české elektrotechniky (Zenger, Domalíp, Šimek, Trnka)
  • Emil Kolben
12.00 Prohlídka fakulty a kateder v Dejvicích a na Karlově náměstí
14.30 Setkání po ročnících ve vybraných posluchárnách
17.00 Uzavření fakulty

Vložné : 150 Kč na osobu zahrnuje organizační poplatky, barevnou fotografii, suvenýr, poštovné, zvláštní číslo Bulletinu FEL vydaného ku příležitosti Setkání. Absolventi, kteří jsou již v důchodu, vložné platit nemusí.

Ubytování Pro účastníky, kteří si objednali nocleh, je zajištěna Bubenečská kolej (1 lůžko cca 300,-Kč/noc)

Občerstvení : Zajištěno v bufetu fakulty.

Na shledanou s Vámi se těší
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.
děkan FEL a předseda Spolku ELEKTRA

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack