10. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze
21. září 2002

 

Fotografie ročníků
dopis Kontaktní adresy

 

Na toto Setkání se přihlásilo celkem 647 účastníků. Jednotlivé ročníky byly zastoupeny následovně:

ročník počet ročník počet
1949 2 1950 5
1951 2 1952 21
1953 7 1954 28
1956 22 1957 15
1958 13 1959 17
1960 2 1961 25
1962 59 1967 51
1972 66 1977 79
1982 94 1987 82
1992 46 1997 11

Při slavnostním zahájení postupně promluvili a uvítali přítomné pan děkan prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., prorektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc., proděkan pro pedagogickou činnost a paní doc. Ing. Božena Coufalová, CSc.

V úvodu si účastníci shromáždění  připomněli památku zakladatele Spolku Elektra  prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc.

Podle organizačního plánu následovalo fotografování účastníků po jednotlivých ročnících (fotografie můžete vidět na fel.cvut.cz/elektra).

 Součástí programu bylo i vyžádané vyprávění jednoho z nejznámějších učitelů fakulty prof. Ing. Zdeňka Trnky, DrSc., o svých studiích a zážitcích pedagoga.

Dále následovala prohlídka kateder fakulty v Dejvicích v Zikově ulici a na Karlově náměstí. Po jejím absolvování se jednotlivé skupiny již věnovaly volné zábavě, buď v prostorách fakulty nebo mimo ni.

Účastníci 10. Setkání absolventů i setkání předcházejících, zhodnotili kladně organizování akcí fakulty a Spolku Elektra.   Absolventi se mohou vždy po pěti létech potkat se svými spolužáky a spolužačkami, či svými bývalými učiteli.  Absolventi mající  čtyřicet a více let po absolutoriu  jsou zvány k setkání každý rok.

Z hodnocení vyplývá doporučení pokračovat v organizování dalších a dalších Setkání. 

Doc. Ing. Božena Coufalová, CSc.
tajemnice Spolku ELEKTRA

 

dopis
Kontaktní adresy

Ročník Zástupce ročníku Spojení
1949–1950 Doc. Ing. Jaroslav Hrabák, CSc. tel.: 02 2435 2295
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1951 Ing. Jiří Burian, CSc. tel.: 02 2435 2295
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1952 Doc. Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. tel.: 02 2492 2719
1953 Prof. Ing. Milan Mikulec, DrSc. tel.: 02 2435 2295
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1954 Ing. Jaroslav Nádhera, CSc. tel.: 02 2435 2295
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1956 Doc. Ing. Josef Schröfel, DrSc.
 

Ing. František Kubec, CSc.

e-mail: schrofel@feld.cvut.cz
tel.: 02 2435 2317
K 334 Katedra mikroelektroniky

e-mail: zak.@mbox.vol.cz
tel.: 02 36 51 87, 20 96 02 16
ÚRE AV ČR, Chaberská 57,
182 51 Praha 8

1957 Doc. Ing. Zdislav Pech, CSc. e-mail: pech@lab.felk.cvut.cz
tel.: 02 2435 7457
K 335 Katedra řídicí techniky
1958 Ing. Augustin Mayer e-mail: gusta.mayer@raz-dva.cz
tel.: 02 781 45 59
02 222 40 166 - záznamník
1959 Ing. Jan Peřina e-mail: perina@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 2159
K 314 Katedra el. pohonů a trakce
1960 Doc. Ing. Vladimír Novotný, CSc. e-mail: novotny@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 2150, 2151
K 314 Katedra el. pohonů a trakce
1961 Doc. Ing. Ferdinand Wohlmuth, CSc. e-mail: wohlmuth@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 2152
K 315 Katedra elektroenergetiky
1962 Doc. Ing. Tomáš Šimek, CSc. e-mail: simek@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 7415
K 335 Katedra řídicí techniky
1967 Doc. Ing. Ondřej Vysoký, CSc. e-mail: vysokyo@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 7333
K 335 Katedra řídicí techniky
1972 Doc. Ing. Pavel Pivoňka, CSc. e-mail: pivonka@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 2135
K 314 Katedra el. pohonů a trakce
1977 Doc. Ing. Ivan Zemánek, CSc. e-mail: zemanek@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 2285, 2314
K 331 Katedra teorie obvodů
1982 Doc. Ing. Jiří Žára, CSc. e-mail: zara@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 7311
K 336 Katedra počítačů
1987 Doc. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. e-mail: jiricek@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 2310
K 302 Katedra fyziky
1992 Ing. Leoš Boháč e-mail: bohac@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 2076
K332 Katedra telekom. techniky
1997    
Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack