9. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze
15. září 2001

Zajištění styku s účastníky Setkání absolventů 2001

Ročník Zástupce ročníku Spojení
1949–1950 Doc. Ing. Jaroslav Hrabák, CSc. tel.: 02 2435 2295
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1951 Ing. Jiří Burian, CSc. tel.: 02 2435 2295
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1952 Doc. Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. tel.: 02 296 569
1953 Prof. Ing. Milan Mikulec, DrSc. tel.: 02 2435 2295
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1954 Ing. Jaroslav Nádhera, CSc. tel.: 02 2435 2295
e-mail: coufalo@fel.cvut.cz
1956 Doc. Ing. Josef Schröfel, DrSc.
 

Ing. František Kubec, CSc.

e-mail: schrofel@feld.cvut.cz
tel.: 02 2435 2317
Katedra mikroelektroniky-K 334

e-mail: zak.@mbox.vol.cz
tel.: 02 36 51 87, 20 96 02 16
ÚRE AV ČR, Chaberská 57,
182 51 Praha 8

1957 Doc. Ing. Zdislav Pech, CSc. e-mail: pech@lab.felk.cvut.cz
tel.: 02 2435 7457
Katedra řídicí techniky-K 335
1958 Ing. Augustýn Mayer e-mail: gusta.mayer@raz-dva.cz
tel.: 02 74 81 45 59
02 222 40 166 - záznamník
1959 Ing. Jan Peřina e-mail: perina@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 2145
Katedra el. pohonů a trakce-K 314
1961 Doc. Ing. Ferdinand Wohlmuth, CSc. e-mail: wohlmuth@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 2152
Katedra elektroenergetiky-K 315
1966 Doc. Ing. S. Jirků, CSc. e-mail: jirku@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 2091
Katedra mechaniky a materiálů-K 312
1971 Doc. Ing. P. Mach, CSc. e-mail: mach@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 2122
Katedra elektrotechnologie-K 313
1976 Ing. Jan Schmidt e-mail: schmidt@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 7473
Katedra počítačů-K 336
1981 prof. Ing. V. Hlaváč, CSc. e-mail: hlavac@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 7465
Katedra kybernetiky-K 333
1986 Ing.Roman Čmejla, CSc. e-mail: cmejla@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 2286
Katedra teorie obvodů-K 331
1991 Ing. M. Beneš e-mail: benes@fel.cvut.cz
tel.: 02 2435 3315
Katedra ekonomiky manažerství
a humanitních věd-K316
1996 Ing. Jan Holub, PhD. e-mail: holub@fel.cvut.cz
Katedra počítačů-K 336
Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack