5. Setkání absolventů FEL ČVUT
září 1997

Fotografie

Dne 13. 9. 1997 se v budově FEL v Dejvicích konalo 5. Setkání absolventů FEL.

V souhlase s dohodnutou metodikou byly tentokrát pozvány ročníky končící číslicemi 2 a 7. To se týkalo 9 ročníků od 1952 do 1992, v nichž absolvovalo celkem 5614 inženýrů. Z nich bylo pozváno 3800, u nichž se nám podařilo získat adresy. K prezenci se pak dostavilo 446 platících účastníků.

Přehled výročních setkání absolventů za posledních 5 let

Rok konání 1993 1994 1995 1996 1997
Celkem absolventů 4413 4582 4816 5380 5614
Přihlášeno  202  511  463  502  591
K prezenci přišlo  186  228  320  322  446
Pozvánek rozesláno  620       3800

Na základě uvedených údajů lze vyvodit jeden hlavní závěr. I když celkový počet absolventů, kteří patří do vybraných ročníků, roste jen mírně (tento růst je dán především růstem počtu ročníků), vzrostl počet registrovaných účastníků během pěti let velmi výrazně (2,4krát). To je důsledek lepší propagace, většího počtu získaných adres a samozřejmě i toho, že existence pravidelných setkání se postupně dostává do povědomí našich absolventů. Dokazuje to, že setkání se těší rostoucí oblibě, a že by jejich pokračování mělo patřit k prioritám v rámci činnosti spolku ELEKTRA.

Při rozhodování o způsobu organizace setkání v nejbližších letech byly vzaty v úvahu návrhy řady účastníků těchto setkání, zejména ze starších ročníků, kteří žádali organizaci setkání častěji, než jednou za 5 let. Proto se předsednicvo spolku ELEKTRA rozhodlo, že počínaje 6. setkáním budou každý rok zvány všechny ročníky, od jejichž absolvování uplynulo více než 40 let. To konkrétně znamená, že na 6. setkání, které se bude konat 12. 9. 1998, budou kromě ročníků pozvaných v roce 1993 a ročníku 1993, pozvány též ročníky 1950 až 52 a 1954 až 57. V ročnících končících trojkou a osmičkou absolvovalo dosud celkem 5098 Inženýrů, k nimž letos přibude 1553 absolventů z dodatečně zařazených 7 ročníků.To dává celkový teoretický počet pozvaných 6651.

I když zvýšení počtu účastníků setkání v letošním roce patrně nebude významné, bude při jeho organizačním zajištění pamatováno především na větší počet ročníků.

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack